Anasayfaİletişim
  
English

Son Kitaplar

Yrd. Doç. Dr. Sedat LAÇİNER*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 8, Kış 2003

 
Ermeniler, Ermeni Sorunu, Ekonomisi, Siyaseti ve Kafkasya Üzerine En Son

Türkçe ve İngilizce Yayınlar

Historical Dictionary of Armenia
(Ermenistan’ın Tarihi Sözlüğü).
Rouben Paul ADALIAN.
Scarecrow Press, Ocak 2003.
ISBN: 0810843374.
Ermeni Sorunu Rehberi
Şener AKSU (ed.).
Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi yayınları No. 44, 2001. 223 sayfa.
ISBN: 975-8047-02-7
Yayıncı Adresi: Kocaeli
Üniversitesi, Anıtpark, İzmit,
41300, Kocaeli.
Tel: 0246 324 99 10 (5Hat)
Faks: 0262 312 59 68.
 
The Banality of Denial: Israel and the Armenian Genocide
(İnkarın Banelliği: İsrail ve Ermeni Soykırımı).
Transaction Pub., Haziran 2003
(Yeni Baskı Olarak Yayınlanacak).
320 sayfa.
ISBN: 0765801914.
Eastern Armenian: A Textbook
(Doğu Ermenicesi: Bir Ders Kitabı).
Kevork B. BARDAKJIAN ve Bert VAUX.
Caravan Books, Nisan 2003
(Yayınlanacak).
320 sayfa.
ISBN: 0882060953.
 
Memory Fragments from the Armenian Genocide: A Mosaic of a Shared Heritage
(Ermeni Soykırımından Anı Fragmanları: Paylaşılmış Bir Miras Mozayiği).
Margaret DICANIO.
Mystery & Suspense Pr., Eylül 2002.
256 sayfa.
ISBN: 09595238653.
 
The Churches and Monasteries of Egypt and
Some Neigbouring Countries
(Mısır’ın ve Bazı Çevre Ülkelerin
Kilise ve Manastırları).
B. T. A. EVETTS (ed.).
Ocak 2002. 564 sayfa.
ISBN: 0971598673.
 
Atatürk’ten Ermeni Sorunu, Belgelerle
Yayına Hazırlayan: İsmet
GÖRGÜLÜ.
Ankara: Bilgi Yayınevi, Nisan
2002. 281 sayfa.
ISBN: 975-494-992-1.
Yayıncı Adresi: Meşrutiyet
Caddesi, No: 46/A, Yenişehir,
06020, Ankara.
Tel: 0312 434 49 98
Fax: 0312 431 77 58.
e-posta:
 
The Armenians: A Handbook
(Ermeniler: Bir Elkitabı).
Edmund HERZIG (ed.).
Palgrave Macmillan, Haziran
2002.
256 sayfa.
ISBN: 0312173822
 
Looking Backward and Forward: Confronting the Armenian Genocide
(Geçmişe ve Geleceğe Bakış: Ermeni Soykırımı İle Yüzleşme)
Richard G. HOVANNISIAN (ed.)
Transaction Pub., Şubat 2003.
296 sayfa.
ISBN: 0765801965.
"Ermeni Terörizmi", içinde Dünyada ve Türkiye’de Terör, Ekonomik ve Sosyal yansımaları (20-24 Mayıs 2002) Konferansı Bildirileri.
Ali TARHAN (ed.).
Ankara: Merkez Bankası İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü,
Eylül 2002. 275 sayfa. Ss. 71-88.
ISBN: 975 7589 75 6.
Yayıncı Adresi: İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü-Eğitim
Müdürlüğü, Ankara.
Tel: 0312 467 55 60-64.
Art And Armenin Propaganda, Ararat As A Case Study.
Sedat LAÇİNER ve Şenol KANTARCI
(Çeviri: N. Nejat BAŞAR)
Ankara: ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü yayınları, Aralık 2002.
161 sayfa.
Yayın Dili: İngilizce.
ISBN: 975-6769-66-1.
Yayıncı Adresi:
ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Konrad Adenauer Caddesi, No. 61, 06550, YILDIZ / Çankaya, Ankara.
Tel: 0312 491 60 70.
 
Review of Armenian Studies
Üç Aylık Hakemli Bilimsel dergi.
Cilt: 1, Sayı: 2, 2003.
Ankara: ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü.
124 sayfa.
ISSN: 1303-5304.
Makaleler: Ömer E. LÜTEM, ‘Facts and Comments’ (Olaylar ve Yorumlar); Kamer KASIM, ‘Russian – Armenian Relations: A Strategic Partnership or Hegemonic Domination (Rus – Ermeni İlişkileri: Stratejik Bir Ortaklık mı Hegemoni mi?); Sedat LAÇİNER, ‘Identity, Art and Propaganda: The Armenian Film Industry as a Case Study’ (Kimlik, Sanat ve Propaganda: Ermeni Film Sanayii Örnek Olayı); Aydan İYİGÜNGÖR, ‘EU’s Assistance Programme to Armenia: A Political Economy Critique’ (AB’nin Ermenistan’a Yardım Programı: Bir Siyasi Ekonomi Eleştirisi); Hasret DİKİCİ, ‘Armenia After Independence: From the Perspective of Migration’ (Bağımsızlıktan Sonra Ermenistan: Göç Perspektifinden).
 
Council of Chalcedon and the Armenian Church: With Maps.
Karekin SARKISSIAN.
AMS Press, Eylül 2003
(yayınlanacak).
ISBN: 040462393X.
Talat Paşa’nın Ölümünün 81. Yıldönümünde Uluslar arası Terörizme Bir Bakış Sempozyumuna Sunulan Bildiriler, 15 Mart 2002 İstanbul
(Proceedings of the International Symposium: The 81. Anniversary of Talat Pasha’s Assasination: A Look on International Terrorism 15 March 2002 Istanbul).
Arslan TERZİOĞLU ve Ömer E.
LÜTEM (ed.).
İstanbul: Kültür Bakanlığı,
2002.
183 sayfa.
ISBN: ?
 
Belgelerle Ağrı’da Ermeni Mezalimi
Cemal YILDIRIM.
İstanbul: Bilge Karınca
Yayınları, 2002. 191 sayfa + fotoğraflar ve belgeler.
ISBN: 975-6553-26-X
Yayıncının Adresi: Alemdar Mahallesi, Salkım Söğüt Sokak, Yerebatan Caddesi, Ağa Apt., No. 20, Kat: 1, D. 3, Sultanahmet, İstanbul.
Tel: 0212 528 64 70.
 ----------------------
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi -
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 8, Kış 2003
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar