Anasayfaİletişim
  
English

Son Çýkan Kitaplar

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 16-17, Kış 2004-İlkbahar 2005

 

Unsilencing the Past: Track-Two Diplomacy and Turkish-Armenian Reconciliation

David Philips

Ýngilizce

160 sayfa

Berghahn Books, Incorporated, New York, 2005

ISBN: 1845450078

Baþlangýcýndan 1071'e

Ermenilerin Tarihi

Rene Grousset

Fransýzcadan Çeviren

Sosi Dolanoðlu

756 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2005

Türkçe

ISBN 975-7265-68-3

Balkan Savaþý

Andonyan

Ermeniceden Çeviren

Zaven Biberyan

527 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2005

Türkçe

ISBN 975-7265-21-7

Geçmiþ Zaman Olur ki

Charles Aznavour

Fransýzca'dan çeviren

Emre Aral Altuntaþ

280 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2005

ISBN 975-7265-73-X

Sofranýz Þen Olsun

Takuhi Tovmasyan

Türkçe

160 sayfa,

Ýstanbul, Aras, 2004

ISBN 975-7265-70-5

*ASAM-Ermeni Araþtýrmalarý Enstitüsü Uzmaný,

e-posta: ydeveci@eraren.org

Yetmiþ Bin Süryani

William Saroyan

Ýngilizce'den çeviren

Ohannes Kýlýçdaðý, Aziz Gökdemir

192 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2004

ISBN 975-7265-69-1

Bestekâr Karnik Garmiryan

Hayatý ve Eserleri

Karnik Garmiryan

Tükçe

360 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2004

ISBN 975-7265-67-5

Uluslararasý Üne Sahip Sivaslý

Aziz Vlas

Arman Çuhacýyan

Yayýna Hazýrlayan

Osman Köker

120 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2004

ISBN 975-7265-65-9

1915’te Ne Oldu?

Sefa Kaplan

Tükçe

165 sayfa

Ýstanbul, Hürriyet, 2005

ISBN 975-2933378

M.K. Adlý Çocuðun Tehcir Anýlarý 1915 ve Sonrasý

Baskýn Oran

Türkçe

176 Sayfa

Ýstanbul, Ýletiþim, 2005

ISBN 975-0503376

Ermenistan Sorunu 1919-1921

Nurþen Mazýcý

Türkçe

160 sayfa

Ýstanbul, Pozitif, 2005

ISBN 975-646111X

Uluslar arasý Rekabette Ermeni Sorunu’nun Kökeni 1878-1920

Nurþen Mazýcý

Türkçe

303 sayfa

Ýstanbul, Pozitif, 2005

ISBN 975-6461136

1895 Trabzon Olaylarý ve Ermenilerin Yargýlanmasý

Ahmet Halaçoðlu

Türkçe

231 sayfa

Ýstanbul, Bilge Kültür Sanat, 2005

ISBN 975-6316519

Salgýn Hastalýklardan Ölümler 1914-1918

Hikmet ÖZDEMÝR

Türkçe

444 sayfa

Ankara, TTK, 2005

ISBN 975-16-1766-9

Fransýz Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olaylarý 1914-1918

Hasan DÝLAN

Türkçe

Cilt I 411 sayfa

Cilt II 477 sayfa

Cilt III 247 sayfa

Ankara, TTK, 2005

ISBN 975-16-1768-5

ISBN 975-16-1789-8

ISBN 975-16-1790-1

Mehmed Talât Paþa 1874-1921

Hasan BABACAN

Türkçe

269 sayfa

Ankara, TTK, 2005

ISBN 975-16-1698-0

Ermeni Sorununun Geliþim Sürecinde

Yozgat'ta Türk Ermeni Ýliþkileri

Taha Niyazi KARACA

Türkçe

Ankara, TTK, 2005

ISBN 975-16-1787-1

The Trýcolor Over The Taurus

1918-1922

Robert F. ZEIDNER

Türkçe

Ankara, TTK, 2005

ISBN 975-16-1767-7

Ermeniler: Sürgün Ve Göç

Hikmet ÖZDEMÝR

Kemal ÇÝÇEK

Ömer TURAN

Ramazan ÇALIK

Yusuf HALAÇOÐLU

Türkçe

Ankara, TTK, 2004

ISBN 975-16-1708-1

Anneannem

Fethiye Çetin

Türkçe

113 sayfa

Ýstanbul, Metis, 2004

ISBN 975-342-492-2

Türkler ve Ermeniler

Fatma Iþýk

Türkçe

140 Sayfa

Ankara:Yaðmur Yayýnlarý, 2005

ISBN 9789756782866

1908-1923 Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi

Recep Karacakaya

Türkçe

472 Sayfa

Ýstanbul: Toplumsal Dönüþüm Yayýnlarý, 2005

ISBN 9789759086015

Türk-Ermeni Ýliþkileri

Sedat Laçiner

Türkçe

408 Sayfa

Ýstanbul: Kaknüs Yayýnlarý, 2004

ISBN 9799752560023

Ýstanbul Ermeni Patrikliði

Canan Seyfeli

Türkçe

224 Sayfa

Ankara: Andaç Yayýnlarý, 2005

ISBN 9789759855420

Kutsal Ermeni Papalýðý

Ali Arslan

Türkçe

163 Sayfa

Ýstanbul: Truva Yayýnlarý, 2005

ISBN 9799756237396

Ermeni Meselesinin Ýçyüzü

Süleyman Kani Ýrtem

Türkçe

349 Sayfa

Ýstanbul: Temel Yayýnlarý, 2004

ISBN 9789754100471

Ermeni Vahþeti

Nurer Uðurlu

Türkçe

665 Sayfa

Ýstanbul: Örgün Yayýnevi, 2005

ISBN 9789757651390

 ----------------------
* ERAREN Uzmanı - ydeveci@iksaren.org
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 16-17, Kış 2004-İlkbahar 2005
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar