Anasayfaİletişim
  
English

Son Kitaplar

Yrd. Doç. Dr. Sedat LAÇİNER*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 3, Eylül-Ekim-Kasım 2001

 
Ermeni Tarihi, Ermeni Sorunu ve Kafkasya

Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası, Haziran 1992 - Haziran 1993. Bir Bağımsızlık Mücadelesinin Diplomatik Öyküsü’
(Azerbaijan’s Foreign Policy in Elçibey Era, June 1992-June 1993. The Diplomatic History of an Independence Struggle).
Nazim CAFERSOY.
Ankara: ASAM, 2001. 164 pp. Bibliography + footnotes.
ISBN: 975-6769-25-4.
Publisher: Konrad Adenauer Caddesi, No. 61, 06550, Yıldız, Ankara,.
Tel: 0090 312 491 60 70.
Fax: 0090 312 491 60 99.
E-mail:    asam@avsam.org.
Web: http://www.avsam.org.

Alman Kaynaklarına Göre II. Abdülhamid Döneminde Ermeni Olayları.
(The Armenian Affairs in the Abduihamid Era in the German Sources).
Ramazan ÇALIK.
Ankara. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri, 2000.
226 pp. + bibliography + footnotes + index.
ISBN: 975-17-2445-7.
Publisher: Turkish Ministry of Culture, Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Ankara, Turkey.
Tel: 0090 312 354 67 72.

Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler.
(The Realities in the Turkish —Armenian Relations).
By Abdurrahman ÇAYCI.
Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2000. xii + 132 pp + index.
ISBN: 975-16-1366-3.

Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler. Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Durumları.
(The Non-Muslims Under the Ottoman Rule. Their Social, Economic and Legal Situation Until Tanzimat Era).
Yavuz ERCAN.
Ankara: Turhan Kitabevi, 2001. 316 pp. + footnotes + bibliography ± pictures ± documents ± index.
ISBN:    975-6809-59-0.
Publisher: Turhan Kitabevi, Basım — yayın Tic. Ltd. Şti., Yüksel Cad., No. 8 / 32, 06650, Kızılay, Ankara, Turkey.
Tel: 0090 312 418 82 59.
Fax: 0090 312 418 75 91.

Türkiyeli Ermeniler Özel Sayısı
(Turkey Armenians, Special Issue)
Görüş Dergisi / Görüş Bi-Monthly. August / September 2001, No. 48.
Publisher: TÜSİAD, Istanbul.

Değişen Avrasya’da Kafkasya.
(Caucasia in the Changing Euroasia).
Haleddin IBRAHIMLI.
Ankara: ASAM, 2001. 96 pp.
ISBN:    975-6769-27-0.
Publisher: Konrad Adenauer Caddesi, No. 61, 06550, Yıldız, Ankara,.
Tel: 0090 312 491 60 70.
Fax: 0090 312 491 6099.
E-mail:    asam@avsam.org.
Web: http://www.avsam.org.

Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, Meşrutiyetten Önce ve Sonra.
(The Armenian Bands’ Aim and the Revolutionary Movements, in the Mesrutiyet Era and its
Aftermath).
Editor:    Mehmet KANAR.
İstanbul. Der Yayınları, 2001. 558 pp. ± documents + index.
ISBN: 975-353-227-X.
Publisher / Yayıncı : Der Yayınevi, Molla Feneri Sokak, Der Han, 40-42, 34410, Cağaloğlu, Istanbul, Turkey.
Tel: 0090 212 527 01 65 or 0090 212 511 51 90.
Fax:0090 212 511 4776.

Doğu Ermenice - Türkçe Sözlük.
(Dictionary of the Eastern Armenian - Turkish).
By Birsen KARACA.
Ankara. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2001. 164 pp.
ISBN:    975-482-519-X.

Ermeni Edebiyatı Seçkisi.
(Selection from the Armenian Literature).
Birsen KARACA.
Ankara. Kültür Bakanlığı Dünya Edebiyatı / Ministry of Culture World Literature, 2001. 214 pp.± footnotes.
ISBN: 975-17-2754-0.
Publisher / Yayıncı: Kültür Bakanlığı, Ankara, Turkey.
Web: www.kultur.gov.tr
E-mail:    kultur@kultur.gov.tr.
Tel: 0090 312 384 31 20

Don Kişot Sendromu, Ermeni Soykırımı Komedyası.
(The Comedy of the Armenian Genocide).
By Sefa KOYUNCU.
İstanbul: Babıaİi Kültür Yayıncılığı, 2001. 250 pp. ± footnotes.
ISBN: 975-8486-22-5.
Publisher: İlhas — Holding. Plaza, 29 Ekim Caddesi, No. 23, 34530, Yenibosna, İstanbul, Turkey.

Emperyalizmin Kullandığı Ermeniler.
(Armenians who were abused by Imperialism).
By Hasan KUNDAKÇİ.
Ankara. Türkiye Gaziler Vakfı Yayınları, No.,4, 2001. 124 pp. ± footnotes ± bibliography.
ISBN: 975-93570-0-3.

Sevgili Fransa’mızın Doğu’daki Ölümü.
(Death of Our Dear France in the East).
Pierre LOTI (Trans.: Tuğrul BAYKENT).
Ankara. Kültür Bakanlığı, Dünya Edebiyatı / World Literature Series, 2000.
ISBN:    975-17-2477-5.

Yabancı Gözüyle Ermeni Meselesi.
(The Armenian Problem From a Foreign Perspective).
General-Konsolos Wiladimir NAYEWSKY (Trans.: Mehmet SADIK. From Ottoman to Turkish: Eyüp ŞAHİN).
Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü, 2001. 176 pp., photos.
ISBN: 975-585-209-3.
Publisher: Emniyet Genel Müdürlüğü, Basımevi Şube Müdürlüğü, Ankara.
Tel: 0090 312 397 59 05.

Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler Ve Ermeni Olayları.
(The Armenians in Turkey’s Political History and the Armenian Affairs).
By Halil METİN.
Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2437, 2001. (Üçüncü Baskı / Third Edition).
ISBN: 975.11.0671.0.

Hatıralar.
(Cemal Pasha’s Memoirs).
Cemal Paşa. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2001.429 pp. + pictures.
ISBN: 975-458-249-1

Efsane ve Gerçekler: Türk-Ermeni İlişkileri.
(The Legend and the Facts: Turkish — Armenian Relations).
Edited by Azmi SÜSLÜ, Hüsamettin YILDIRIM and N. Birgül GÜNDÜZ.
Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2001.
ISBN: 975-16-1414-7.

Türkiye ve Şeytan Üçgeni: Yunanistan, Ermenistan, İsrail.
(Turkey and the Satanic Triangle: Greece, Armenia, Israel)
By Turgay TÜFEKÇİOĞLU.
Bursa Nat Matbaası, 2001.
ISBN: 975-96705-1-8.
Tel: 0090 224 273 27 27
Fax: 0090 224 273 27 27

Azerbaycan — Ermenistan / İnsan Hakları — Etnik Azınlık ve Kürtler.
(Azerbafran — Armenia / Human Rights — Ethnic Minorities and the Kurds).
Kerim YILDIZ and Deborah RUSSO. (Trans.: Bahar Öcal Düzgören).
Scala Yayıncılık, 2001. Karton Kapak / Hardback.
ISBN: 9755853064.

Osmanlı’nın Son Yüzyılı, Cumhuriyete Giden Yol.
(The Ottomans’ Last Century: The Road to the Republic).
Durmuş YILMAZ.
Konya: Çizgi Kitabevi, 2001. 266 pp. footnotes + bibliography + documents.
ISBN: 975-8156-36-5.
Note: Not directly focused on the Armenians but the Ottoman Empire. Yet it would be useful for the Armenian and Turkish studies scholars.

Ermeniler ve Modernite.
(The Armenians and the Modernity).
By Boğaz Levon ZEKİYAN.
İstanbul: Aras, 2001. 137 p.
ISBN:    975-7265-39-X.
Publisher: İstiklal Caddesi, Hıdıryol Palasa, 465 / 2, 80050, Tünel, Beyoğlu, İstanbul, Turkey.
 ----------------------
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi -
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 3, Eylül-Ekim-Kasım 2001
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar