Anasayfaİletişim
  
English

Son Kitaplar

Yrd. Doç. Dr. Sedat LAÇİNER*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 4, Aralık 2001 - Ocak-Şubat 2002

 

Turkish Recent Books

SON KİTAPLAR

Ermenistan, Ermeniler, Ermeni Sorunu, Azerbaycan ve Kafkasya Üzerine


Azerbaycan Özgürlük Mücadelesi.
(Azerbaijan’s Freedom Movement).
Nazile ABBASLI. Beyaz Balina Yayınları, Mayıs 2001.

***

Azerbaycan’in Hazar Ekonomisi Ve Stratejisi.
(Azerbaijan’s Caspian Economy And Strategy).
Osman Nuri ARAS.
İstanbul: Der yayınları, Eylül 2001.

***

1915 Osmanlı-Rus-Ermeni Trajedisi, Fransız Avukatın Ermeni Tezleri Karşısında Türkiye Savunması.
(1915 Ottoman - Russian - Armenian Tragedy, a French Barrister’s Defence)
Georges de MALEVILLE (Trans. By. Necdet BAKKALOĞLU).
(İstanbul: Toplumsal Dönüşüm yayınları, 1998). 146 sayfa / pages + haritalar / maps.
ISBN: 975-8269-15-1.

***

Seferberlik Türküleriyle Büyüdüm.
Kirkor CEYHAN.
İstanbul: Aras Yayıncılık, 1998. 124 sayfa / pages.
Edebiyat / Literature.

***

Atını Nalladı Felek Düştü Peşimize.
Kirkor CEYHAN. İstanbul: Aras Yayıncılık, 2000. 152 sayfa. Edebiyat / Literature.

***

Çokkültürlü İstanbul Mutfağı, Rumlar, Ermeniler, Museviler, Türkler Yemek Kültürleri…
(The Multicultural Istanbul Cuisine, Greeks, Armenians, Jews, Turks…).
İlhan EKSEN. İstanbul: Sel Yayınları, 2001. 125 sayfa / pages.
ISBN: 9755701273.

***

Uluslararası Türk - Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2001.
(International Symposium on Turkish – Armenian Relations, 24-25 May 2001).
Organisation: Selçuk EREZ ve Mehmet SARAY.
İstanbul: T. C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 2001. 558 sayfa / pages.
ISBN: 975-404-637-9.
Bildirilerden Bazıları : ‘Ermeni Sorununda Dış Etkenlerin Rolü’ (Ali İhsan GENCER) ; ‘Türk – Ermeni İlişkileri İle İlgili İngiliz Kaynakları – Tarihi Sahteleme’ (Salahi R. SONYEL) ; ‘Fransız Hukuk – Politikası’nda Ermeni Sorunu’ (Bakır ÇAĞLAR) ; ‘1980’den Günümüze Ermeni Meselesinde Gelişmeler’ (Ömer E. LÜTEM) ; ‘Ermeni Sorunu Nasıl Çözümlenmeli’ (Andrew MANGO) ; ‘Amerikalı Misyonerler ve Ermeni Sorunu’ (Nil SARI).

***

Türk Soykırımı, Ermeni Sorununun Ermeniler Tarafından Dikkatle Saklanılan Yüzü.
(The Turkish Genocide: The Secret Side of the Armenian Problem which has been Carefully Hidden by the Armenians).
S. Kemal ERMETİN.
İstanbul: Töre Yayınları, 2001. 216 sayfa.

***

Ermeni Dosyası.
(The Armenian File).
Kamuran GÜRÜN. Rüstem Yayınevi : 2001 (new edition). 415 sayfa / pages.
ISBN: 9759703033.

***

Birlikte Olduğumuz Halklar, Keldani-Assuri-Süryani-Ermeni.
(The Peoples We Lived Together)
İrfan IŞIK. İstanbul: Sorun Yayınları, 2000. 120 sayfa / pages.

***

Türk Tarihi İçinde Ermeniler, Rumlar, Yahudiler.
(Armenians, Greeks and Jews in Turkish History).
Mehmet Lütfi İKİZ. İstanbul: Kişisel Yayınlar, 2001. 252 sayfa / pages.

***

Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri / Meşrutiyetten Önce ve Sonra.
(The Armenian Bandits’ Real Aims and the Revolutionary Movements / Before the Mesrutiyet and Its Aftermath).
Mehmet KANAR. İstanbul: Der Yayınları, 2001. 558 sayfa / pages.
ISBN: 975353227X.

Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi (1878 - 1923).
(The Chronology of the Armenian Question, 1878-1923).
Recep KARACAKAYA.
İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No.: 52, 2001. 261 sayfa / pages. + dizin / index + kaynakça / bibliography.
ISBN : 975-19-2779-X.

***

Mitolojik Ermeni Tarihi.
(Mythical Armenian History).
Keğam KEROVPYAN.
İstanbul: Aras Yayıncılık, Kasım 2000.

***

Gavur Mahallesi.
(The Infidels Quarter).
Mıgırdiç MARGOSAYAN.
İstanbul: Aras Yayıncılık, 2000 (8th edition). Story on the relations between the Diyarbakir people. (Literrature). 104 sayfa / pages.
Yayıncı/ Publisher : Aras Yayıncılık, İstiklal Caddesi, Hıdivyal Palas, 465/Z, 80050, Tünel, Beyoğlu/İstanbul, Turkey.
Tel : 0090 212 252 65 18 veya / or 243 06 02. Fax: 0090 212 252 65 19.
e-mail:
info@arasyayincilik.com.
Web:
www.arasyayincilik.com

***

Söyle Margos Nerelisen?
(Tell Me Margos Where Are You From)
a Story book from a Turkish Armenian.
Mıgırdiç MARGOSYAN.
İstanbul: Aras Yayıncılık, 2000 (6th edition). 112 sayfa / pages.

***

Atina Tuzun Var mı?
(Atina Do you have Salt)
Hagop MINTZURI (Ermenice’den Türkçe’ye Çeviren / Trans. From Armenian to Turkish by Silva KUYUMCUYAN).
İstanbul: Aras Yayıncılık / Aras Press, 2000. 160 sayfa / pages.

***

Ermeni Portreleri, Millet-i Sadıka’dan Hayk’ın Çocuklarına – 2.
(Armenian Portraits – 2).
Hüdavendigar ONUR.
(İstanbul : Burak Yayınları, 1999. 248 sayfa / pages.

***

Tarihsel Akış İçerisinde Terörden Politikaya Ermeni Meselesi.
(The Armenian Problem from terrorism to Politics in History).
Zafer ÖZKAN.
İstanbul:, Mart 2001.
www.ideefixe.com/

***

Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri.
(The Terror Movements in Turkey).
Atila ŞEHİRLİ.
İstanbul : Burak Yayınları, 2001.

***

Ermeniler ve Modernite, Gelenek ve Yenileşme / Özgüllük ve Evrensellik Arasında Ermeni Kimliği.
(The Armenian Way to Modernity, Armenian Identity Between Tradition and Innovation, Specificity and Universality).
Boğos Levon ZEKİYAN (tans. By Altuğ YILMAZ).
İstanbul: Aras Yayıncılık, 2001.
ISBN: 975-7265.
Yayıncı/ Publisher : Aras Yayıncılık, İstiklal Caddesi, Hıdivyal Palas, 465/Z, 80050, Tünel, Beyoğlu/İstanbul, Turkey.
Tel : 0090 212 252 65 18 veya / or 243 06 02. Fax: 0090 212 252 65 19.
e-mail:
info@arasyayincilik.com.
Web:
www.arasyayincilik.com

***

Osmanlı Meclisinde Bir Ermeni Mebus.
(An Armenian Parlamentarien in the Ottoman Parlament).
Krikor ZOHRAB. İstanbul: Aras Yayınları, Aralık 2001. 200 sayfa / pages.
ISBN: 9757265462.

 ----------------------
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi -
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 4, Aralık 2001 - Ocak-Şubat 2002
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar