Anasayfaİletişim
  
English

Son Kitaplar

Yrd. Doç. Dr. Sedat LAÇİNER*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 6, Yaz 2002

 Ermeniler, Ermeni Sorunu, Ermeni Tarihi, Ekonomisi, Siyaseti ve Kafkasya Üzerine En Son Türkçe ve İngilizce Yayınlar


Azerbaycan’da Özgürlük Mücadelesi
Nazile ABBASLI
İstanbul: Beyaz Balina Yayınları, 2001. 335 sayfa.
ISBN: 975-8414-22-4.
Yayıncı Adresi: Beyaz Balina Yayınları, Binbirdirek Mh. Peykhane Sk. Üstündal Apt., No. 14/4, Çemberlitaş, İstanbul.
Tel: 0212 638 62 63 – 3 Hat.
Belgegeçer: 0212 638 62 65.


***

AIM Dergisi
Haziran 2002 sayısı
Kapak Konusu: Tony HALPIN ve Nara MARKOSSIAN, ‘Deadly Harvest, The Legacy of War in Karabakh a Decade after Deliverance’
Diğer Önemli Makaleler: Nouritza MATOSSIAN, ‘Ararat Soars in Cannes’, ss. 18-19; Tany HALPIN, ‘The Search for Common Ground, Armenia and Diaspora Meet and Make Progress’, ss. 20-21.

***

Azerbaycan Özgürlük Mücadelesi
Nazile ABBASLI.
Beyaz Balina Yayınları, 2001. 335 sayfa. 3. hamur.
ISBN: 9758414224.

***

Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar
Erhan AFYONCU TATAV – Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, 2001. 210 sayfa.
Konu: Sekiz tarihçi dokuz ayrı makalede Türk – Ermeni ilişkilerini ele alıyor.
ISBN: 9756596007.

***

Tragical Fate of Azerbaijanis in Armenia, A Brief Historical Essay
(Ermenistan’daki Azerbaycanlıların Trajik Kaderleri)
Sabir ASADOV ve Israfil MAMMADOV (Çeviren: Gilingkhan BAYRAMOV).
Bakü: Azerbaijan Publishing House, 2001.
135 sayfa. Kaynakça, Dipnotlar.

***

Kıbrıs’ta Monarga (Boğaztepe) Ermeni Lejyonu Kampı
Halil AYTEKİN. xii + 200 sayfa + Haritalar + Belgeler + Fotoğraflar. Dipnot, Kaynakça, Kronoloji, Dizin.
Ankara: Türk tarih Kurumu Basımevi, 2000.
ISBN: 975-16-1346-9.

***

Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler
Hamza BEKTAŞ
Bursa: T.C. Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2001. 181 sayfa + dipnotlar + ekler.
ISBN: 975-6958-45-6.

***

Savaş Nesilleri / Kafkasya Cilt 2
Osman ÇELİK
Ankara: İtalik Yayınları, 2001. 488 sayfa.
ISBN: 9758398229.

***

Zorunlu Göç / Kafkasya Cilt 3
Osman ÇELİK
Ankara: İtalik Yayınları, 2001. İkinci Baskı. 392 sayfa.
ISBN: 975-8398-21-0
Yayıncı Adresi: İtalik Yayınları, Bestekâr Sokak, No: 14/2, Kavaklıdere, Ankara.
Tel: 0312 417 82 22.
Belgegeçer: 0312 425 26 29.

***

Alaca Tarihi
Süleyman ÇİĞDEM.
Ankara: Atatürk Üniversitesi Türk – Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Yayın No. 1, 2002. 136 sayfa (11-56 sayfaları arasında yazı, geri kalan kısmında ise ekler bulunmaktadır). Fotoğraflar + Haritalar + Gazete Makaleleri + Kaynakça + Dipnotlar.
ISBN: 975-442-092-0.

***

Bu Zulüm Bu İşkence Neden?
Dinçer DAYI. 416 sayfa.
Ankara: 2002.
ISBN: 975-93135-1-0
Konu: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ermeni zulmünü yaşamış kişilerin anılarına dayanarak söz konusu olayları roman tarzında ele alıyor.
Kitap İsteme: 0544 401 99 26 veya 0535 519 11 58.

***

Sevginin Gücü (Ani Köyü’nün Esrarı)
Dinçer DAYI.127 sayfa.
Ankara: 2002.
ISBN: 975-93135-0-2
Konu: Ani köyü ile ilgili tarihi tartışmaların roman türünde ele alınması.
Kitap İsteme Adresi: G.M.K. Bulvarı, No: 34/1, Demirtepe, Kızılay, Ankara.
Tel: 0312 231 31 30, 0312 232 58 57.

***

Troubled Waters: The Geopolitics of the Caspian Region
R. Hrair DEKMEJIAN ve Hovann H. SIMONIAN.
Londra: I. B. Tauris, 2002.
ISBN: 0-7432-2283-0.

***
Azerbaijan Diary: A Rogue Reporter’s Adventures in an Oil Rich, War-Torn, Post-Soviet Republic
Thomas GOLTZ
M. E. Sharpe, 1999. 528 sayfa.
ISBN: 076560244X.

***

Atatürk’ten Ermeni Sorunu
İsmet GÖRGÜLÜ. Ankara: Bilgi Yayınevi, 2002. 288 sayfa
ISBN: 9754949921.


***

Edge of Time: Traveling in Armenia and Karabagh
(Zamanın Kıyısı: Ermenistan ve Karabağ’da Seyahat)
Matthew KARANIAN ve Robert KURKJIAN.
Stone Garden Productions, 2001. 160 sayfa.
ISBN: 0967212014.

***


Azınlık Gençleri Anlatıyor
Yahya KOÇOĞLU
İstanbul: Metis, 2001. 376 sayfa.
ISBN: 975-342-336-5.
Yayıncı Adresi: Metis Yayınları, İpek Sokak, 9, 80060, Beyoğlu, İstanbul.

***

Utility Pricing and the Poor: Lessons from Armenia
Julian A. LAMPIETTI (editör)
World Bank Technical Report, No. 497, Mayıs 2001 (Dünya Bankası Teknik Raporu).
ISBN: 0821349228.

***

Tanburî Küçük Artin, A Musical Treatise of the Eighteenth Century
Eugenia Popescu – JUDETZ
İstanbul: Pan Yayıncılık, 2002. 204 sayfa + tablolar + çizimler + notalar + belgeler.
Dili: İngilizce.
ISBN: 975-8434-33-0.
Yayıncının Adresi: Barbaros Bulvarı, 74/4, Beşiktaş, 80700, İstanbul.
Tel. 0090 212 261 80 72.
Belgegeçer. 0090 212 227 56 74
www.pankitap.com

***

Voices of Armenian Women
Barbara MERGURIAN ve Joy RENJILIAN-BURGY (editörler).
Armenian International Women’s Association, 2002.
ISBN: 0-8648787-1-2.

***

Review of Armenian Studies
(Akademik Süreli Yayın)
Yayın Dili: İngilizce.
Ankara: Asam Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, 2001.
Cilt: 1, Sayı: 1.
EREN tarafından çıkarılan bu yeni dergi İngilizce olarak Ermeni araştırmaları alanındaki akademik eserleri yayınlamayı amaçlıyor. Üç aylık bilimsel derginin ilk sayısı 175 sayfa. Dergide uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih ve diğer disiplinler arası yazılara yer veriliyor. Derginin değişmeyen bölümleri arasında Mülakatlar (Interviews), Konferanslar (Conferences), Kitap Tahlilleri (Book Reviews), En Son Kitaplar (Recent Books), Belgeler (Documents), Dizin (Index).
ISSN: 1303-5304.

***

“Geçiş Sürecinde Ermenistan Ekonomisinin Değerlendirilmesi”
Yazarı: Mahmut Niyazi SEZGİN.
Makale. Yayınlandığı Yer: Stratejik Analiz, Cilt: 3, Sayı: 28, Ağustos 2002, ss. 45-52.
ISBN: 1302-6399.

***

Cihan Harbi ve Türk Ermeni Meselesi
Ahmet Rüstem BEY. Çeviren: Cengiz AYDIN. Bilge Kültür Sanat Yayını, 2001. 216 sayfa.
Orijinal Adı: La Guerre Mondialete et La Question Turco – Arménienne.
ISBN: 9758509144.

***

Bizanslı Yemekler (Musevi, Rum, Ermeni Mutfağından Seçmeler)
Sema TEMİZKAN. Özgür Yayınları, 2002. 211 sayfa. 13,5 x 19,5 cm.
ISBN: 9754471495.

***

“Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Sorunu”
Yazarı: Stefanos YERASİMOS
Makale. Yayınlandığı Yer: Toplumsal Tarih dergisi, Eylül 2002, ss. 10-18.
ISSN: 1300-7025

***

Belgelerle Ağrı’da Ermeni Mezalimi
Cemal YILDIRIM. Bilge Karınca Yayınları, 2002.
ISBN: 975655326X.

***

Azerbaycan – Ermenistan / İnsan hakları – Etnik Azınlıklar ve Kürtler
Kerim YILDIZ ve Deborah RUSSO.
Scala Yayıncılık, 2001. 128 sayfa, 1. Hamur.
ISBN: 9758535064.

***

Öyküler
Krikor ZOHRAB (Derleyen: Hermon ARAKS).
İstanbul: Aras Yayıncılık, Aralık 2001. 194 sayfa.
ISBN: 975-7265-46-2.
Yayıncı Adresi: Aras Yayıncılık, İstiklâl Caddesi, Hıdıvyal Palas, 465/Z, 80050, Tünel, Beyoğlu, İstanbul.
Tel: 0212 252 65 18 veya 0212 243 06 02.
Belgegeçer: 0212 252 65 19.
e-mail: info@arasyayincilik.com
web: www.arasyayincilik.com

***
 ----------------------
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi -
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 6, Yaz 2002
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar