Anasayfaİletişim
  
English

Son Kitaplar

Yrd. Doç. Dr. Sedat LAÇİNER*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 5, Bahar 2002

 

Ermeniler, Ermeni Sorunu ve Kafkasya Üzerine En Son Türkçe ve İngilizce Yayınlar

2023 Dergisi
Nisan, Ermeni Sorunu Özel Sayısı, 15 Nisan – April  2002, No. 12.
Makalelerden Bazıları:
Yaşar KALAFAT and Mahmut Niyazi SEZGİN, “Albanlar Tarihi Ve Ermeni Kültür Stratejisi”, ss. 16-25.
Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Ömer E. LÜTEM İle Mülakat: “Ermenistan Şunun Farkında Değil: Bir Ülkenin Toprak Bütünlüğünü Tanımazsanız, O Ülke İle Diplomatik İlişki Kuramazsınız”, ss. 26-29.
Cemalettin TAŞKIRAN, “Karabağ Meselesi” (The Karabkh Issue), ss. 36-41.
Kamer KASIM, “Diasporanın Ermenistan Dış Politikasına Etkisi”, ss. 42-46.
Şenol KANTARCI, “Amerikalı Misyonerlerin Osmanlı Topraklarındaki Faaliyetleri”, ss. 48-54.
Sedat LAÇİNER, “Ermeni Kimlik Bunalımı Ve Güç Politikalarının Bir Ürünü Olarak Ermeni Sorunu”, ss. 56-61.
İbrahim KAYA, “Ermenilerin Yahudi Soykırımıyla Benzerlik Kurma Stratejisi”, ss. 62-65.
Hatem HALFEOĞLU, “Rusya’da Ermeni Diasporası Oluşumu Ve Faaliyetleri”, ss. 66-75.

***

Armenian Question, Allegations And Facts.
Biltek Press, yayınlanacak.

***

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurtdışında Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası / Atatürk and the Turkish Republic: Bibliography of Books Published Abroad.
Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2000. 885 sayfa. Dizinlidir.

***

Asılsız Ermeni İddiaları Ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezâlim.
İsmet BİNARK. Ankara: Ankara Ticaret Odası Yayını, No. 16, Nisan 2001. 328 sayfa. Ciltli + fotoğraflar + arşiv belgeleri.
ISBN: 975-512-535-3.
Tel: 0090 312 417 42 61 or 417 63 93.

***

Archive Documents About The Atrocities And Genocide Inflicted Upon Turks By Armenians.
İsmet BİNARK. Ankara: Board of Culture, Arts and Publications, Grand National Assembly of Turkey, No. 93, 2002. 156 sayfa + fotoğraflar + arşiv materyalleri.
ISBN : 975-7479-85-3.

***

Unfounded Armenian Allegations And The Atrocities That Had Been Perpetrated Towards The Turks By The Armenians.
İsmet BİNARK. Ankara: Publication of the Ankara Chamber of Commerce, No: 16, March 2002. 332 sayfa, ciltli + fotoğraflar + arşiv dökümanları.
ISBN : 975-512-522-1.
Tel : 0090 312 425 2711.

***

Small Nations And Great Powers: A Study Of Ethnopolitical Conflict In The Caucasus.
Svante E. CORNELL. Curzon Publishers, January 2001. 479 sayfa. Ciltli.
ISBN: 0700711627

***

Sömürgecilik Tarihi Işığında Ermeni Sorunundaki Çıkar Odakları.
Gürbüz EVREN. Ankara: Ümit Yayıncılık, 2002. 294 sayfa.
ISBN: 975-8572-20-2.
Yayıncı: Ümit Yayıncılık, Konur Sokak, No: 27 / 1, 06640, Kızılay, Ankara.
Tel: 0090 312 419 38 26.
Fax: 0090 312 417 56 68.
E-mail:
umityayincilik@hotmail.com.

***

Orientalism And Empire: North Caucasus Mountain Peoples And The Georgian Frontier, 1845-1917.
Austin JERSILD. McGill-Queen University Press, May 2002, yayınlanacak. 272 sayfa. Ciltli.
ISBN: 0773523286.

***

The Nagorno Karabakh Conflict, From Its Inception to the Peace Process.
Kamer KASIM. London, New York, Berlin and Ankara: Institute for Armenian Research Publication, 2001. 28 sayfa.

***

Armenian Diaspora in Australia, the United Kingdom and Germany.
Kamer KASIM, Sedat LAÇİNER and Aydan İYİGÜNGÖR. London, New York, Berlin and Ankara: Institute for Armenian research Publications, December 2001. 78 sayfa + footnotes + photo.

***

Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu.
İbrahim KAYA, Kamer KASIM and Sedat LAÇİNER. İstanbul: Haliç University Press, 2002. 72 sayfa + photos + footnotes.
Contents:
İbrahim KAYA: “Soykırım Kavramı ve Ermeni İddiaları: Karşılaştırmalı Hukuksal ve Siyasi Boyut”, ss. 1-23.
Kamer KASIM: “Türkiye – Ermenistan İlişkileri” (Turkey – Armenia Relations), ss. 24-35.
Sedat LAÇİNER: “Ermeni Propagandası Ve Sinema”, ss. 36-72.
Yayıncı: Haliç Üniversitesi, İstanbul.
Tel: 0090 212 635 87 52.
Web:
www.halic.edu.tr

***

The Armenian Issue and the Jews.
Sedat LAÇİNER ve İbrahim KAYA. London, New York, Berlin and Ankara: Institute for Armenian Research Publication, Mart 2002. 46 sayfa + dipnotlar + fotoğraflar.

***

Ararat, Sanatsal Ermeni Propagandası.
Sedat LAÇİNER and Şenol KANTARCI. Ankara: ASAM EREN Publication, 2002.167 sayfa + dipnotlar + kaynakça + fotoğraflar.
ISBN: 975-6769-47-5.
Yayıncı: Asam Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Konrad Adenauer Caddesi, No. 61, Yıldız, Çankaya, Ankara.
Tel: 0090 312 491 70 14.
Fax: 0090 312 491 70 13.
E-mail
info@eraren.org.
Web:
www.eraren.org and www.avsam.org
İçindekiler:
Sedat Laçiner, “Ermeni Propagandasının Bir Aracı Olarak Sanat: Ararat Filmi Örnek Olayı”, ss. 1-98.
Şenol Kantarcı, “Ararat Filmi Senaryosundaki Tarihsel Olayların İncelenmesi”, ss. 99-128.

***

Azerbaijan: A Quest For Identity.
Charles Van Der Leeuw. Palgrave, July 2000. 256 sayfa.
ISBN: 0312219032.

***

Like One Family, The Armenians of Syracuse.
Arpena S. MESROBIAN. The Gomidas Institute. 257 sayfa + xviii + dizinlidir.
ISBN: 0-9535191-1-2.
Yayıncı: Gomidas Institute Books, 100 Newfield Ave., Edison, NJ 08837.

***

Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları.
Feodor Feodoroviç TORNAU. Ankara: Kafkas Derneği.
Yayıncı: Kafkas Derneği, Şenyuva Meriç Sokak, No. 44, Beştepe, Ankara.

***

Armenia, The Great Deception, Secrets of a “Christian” Terrorist State.
Samuel A. WEEMS.

***

Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler Ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi.
Arsen YARMAN. İstanbul: Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı / The Foundation of the Surp Pırgiç Armenian Hospital, 2002. 866 sayfa. 24,5 – 33 cm. Ciltli.
ISBN: 9759771101.

***

 ----------------------
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi -
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 5, Bahar 2002
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar