Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


DERGİ SAYILARI

Konferans: Bilimin Işığında Ermeni Sempozyumu, Marmara Ünversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 21 Nisan 2006

Emekli Büyükelçi Ömer Engin LÜTEM*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 20-21, Kış 2005 - İlkbahar 2006

 

Bir gün süren bu sempozyumda altı oturumda Ermeni sorununun tüm yönlerini ele alan yirmi beş tebliğ sunulmuştur. Bu tebliğler kitap halinde basılacaktır.

Başkanlığını Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Saray’ın yaptığı değerlendirme oturumunda Türk tarih Kurumu’ndan Prof. Dr. Hikmet Özdemir sempozyumun başarısına değinerek bu toplantının her yıl düzenlenmesinin yararlı olacağını ve bunu sağlamak üzere Düzenleme Kurulunun da sürekli çalışması gerektiğini bildirmiştir. Özdemir sempozyuma birçok orijinal araştırmalar içeren tebliğler sunulmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek esasen bilimsel toplantılarda, orijinal araştırmaların ortaya konması gerektiğini belirtmiştir. Özdemir bu tür toplantıların masraflarının bağışlarla karşılanmasının yararına işaretle bunun için bir komite oluşturulmasının ayrıca incelenmesi gereken konular için bir öncelik listesi yapılmasını ve bir internet grubu kurularak devamlı haberleşmenin sağlanmasını önermiştir.

Devlet Arşivleri genel Müdürü Yusuf Sarınay, şimdiye kadar genellikle yapıldığı gibi, Ermeni sorununa yaklaşımda savunma psikolojisini terk etmenin zamanı geldiğini söylemiştir. Araştırmalarda, büyük devletler dahil, herkesin sorumluluğunun açıkça ortaya koymanın önemine değinen Sarınay, Ermeni sorununun incelenmesinde kendi arşivlerimiz yanında yurt dışına da açılmak gerektiğini ifadeyle, konuları genel olarak ele almanın yanında artık analitik çalışmalara girmenin ve önemli noktalar üzerine eğilmenin yararını belirtmiştir.

Tarafımızdan ise yabancı ülkelerde Ermeni soykırım iddialarına inanılmaya başlandığını, bunun başlıca nedeninin Türk görüşlerinin yeterince duyurulmaması olduğu, Türkçe kitap yazmanın yeterli olmadığını, mutlaka yabancı dilde eserler yazılması ve geniş şekilde dağıtılması gerektiği, diğer yandan Ermenilerin iddialarını çürütebilmek için bazı konuların derinlemesine incelenmesinde yarar olduğu, mesela bundan yirmi yıl kadar önce yazılan bir kitabın Ermenilerin bazı telgraflarının Talat Paşa’ya ait olduğu iddiasını ortadan kaldırdığı, diğer Ermeni iddiaları için de benzer şekilde hareket edilmesinde yarar olduğu söylenmiştir. Ayrıca, geçmiş yıllara nazaran daha fazla olmakla beraber sadece Ermeni sorunu çalışan bilim adamlarının sayısının halen de yetersiz olduğunu, bu konunun araştırılması için bilim adamlarının özendirilmesi gerektiği, bu alanda üniversitelere (ve YÖK’e) görev düştüğü belirtilmiştir.

Oturum başkanı Prof. Dr. Mehmet Saray’ın bu konuda daha çok araştırma yapılması ve özellikle bilim adamları ve bilim kuruluşlarının yakın işbirliği içinde hareket etmesi dileklerinden sonra toplantı sona ermiştir.

 ----------------------
* Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı - oelutem@avim.org.tr
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 20-21, Kış 2005 - İlkbahar 2006
    İçeriğe Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.


 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.