Anasayfaİletişim
  
English

En Son Çýkan Kitaplar

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 23-24, 2006

 

Arþiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VI

Dr. Öðretmen Alb. Ahmet Tetik

Türkçe, Osmanlýca, Ýngilizce

557 Sayfa

Ankara, Genelkurmay Baþkanlýðý Yayýnlarý, 2006

ISBN: 975-409-312-1

 

Çeþitli Yönlerden Türk-Ermeni Ýliþkileri

Prof. Dr. Þafak Ural, Prof. Dr. Kazým Yetiþ, Prof. Dr. Feridun Emecen

Türkçe

522 Sayfa

Ýstanbul, Ýstanbul Üniversitesi Yayýnlarý, 2006

ISBN: 975-404-765-0

 

Hoþgörü Toplumunda Ermeniler Cilt: I, II, III, IV

Prof. Dr. Metin Hülagü, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirci

Yrd. Doç. Dr. Þakir Batmaz, Yrd. Doç. Dr. Gülbadi Alan

Türkçe

I. Cilt: 574, II. Cilt:560, III.Cilt 580, IV. Cilt: 592 Sayfa

Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayýnlarý, 2007

ISBN:978-9944-976-10-7

 

The Times Gazetesi'ne Göre Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Ermeniler-Rumlar-Yahudiler (1908-1918)

Ýlay ÝLERÝ

Türkçe

453 Sayfa

Ankara, Turhan Kitabevi Yayýnlarý, 2006

ISBN : 975-6194-85-5 

 

Türk Soykýrýmýnda Fransýz Ermeni Ýliþkileri

Ali Özoðlu

Türkçe

368 Sayfa

Ýstanbul, Toplumsal Dönüþüm Yayýnlarý, 2007

ISBN No: 975-908-604-2

 

II. Abdülhamit Döneminde Orta ve Doðu Karadeniz’de Meydana Gelen Ermeni Olaylarý

Tuðrul Özcan

Türkçe

135 Sayfa

Ýstanbul, Akis Kitap Yayýnlarý, 2007

ISBN: 994-441-143-4

 

Tebe’a-i Sâdýka Ermeniler

Sema Küçüksöz

Türkçe

272 Sayfa

Ýstanbul, Tek Yayýncýlýk, 2006

ISBN: 975-7766-97-6

 

Atatürk’ü Anlayamadýnýz!

Sarkis Terziyan

Türkçe

141 Sayfa

Ýstanbul, Kardanadam Yayýnlarý, 2007

ISBN: 975-915-707-1

 

Türkler Soykýrým Yaptý mý?

Gökhan Balcý

Türkçe

233 Sayfa

Ýstanbul, Truva Yayýnlarý, 2007

ISBN: 994-497-584-2

 

Diaspora Ermenilerinin Soykýrým Yalanlarý ve Mücadele Yöntemlerimiz

Tahir Tamer Kumkale

Türkçe

262 Sayfa

Ýstanbul, Pegasus Yayýnlarý, 2007

ISBN: 978-994-432-660-5

 

Sözde Ermeni Soykýrýmý Projesi Toplumsal Bellek ve Sinema

Birsen Karaca

Türkçe

160 Sayfa

Ýstanbul, Say Yayýnlarý, 2006

ISBN: 975-468-642-4

 

Rus Devlet Arþivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi

Mehmet Perinçek

Türkçe

228 Sayfa

Ýstanbul, Doðan Kitap Yayýnlarý, 2007

ISBN: 978-975-293-558-7

 

Bu Dosyayý Kaldýrýyorum

Yunus Zeyrek

Türkçe

368 Sayfa

Ýstanbul, Kum saati Yayýnlarý, 2007

ISBN: 978-975-917-937-3

 

Ýttifak Devletleri Kaynaklarýnda Ermeni Soykýrýmý Toplu Makaleler 3

Vahakn N. Dadrian

Türkçe

412 Sayfa

Ýstanbul, Belge Yayýnlarý, 2007

ISBN: 975-344-371-4

 

Gördüklerim Yaþadýklarým (Erzurum 1917-1918)

Rus Yarbay (Lt. Col.) Tverdohlebof

Türkçe, Ýngilizce, Fransýzca, Rusça

Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baþkanlýðý Yayýnlarý, 2007

ISBN: 978-975-409-439-8

 

Sultan Ýkinci Abdülhamid Han’a Yapýlan Suikastýn Tahkikat Raporu

Türkçe

256 Sayfa

Ýstanbul, Çamlýca Yayýnlarý, 2007

ISBN: 978-994-490-524-4

 

Ermeni Ýsyaný Günlüðü 1915

Orhan Sakin

Türkçe

240 Sayfa

Ýstanbul, Ekim Yayýnlarý, 2007

ISBN :  975-010-910-2
 ----------------------
* ERAREN Uzmanı - ydeveci@iksaren.org
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 23-24, 2006
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar