Anasayfaİletişim
  
English

En Son Ç?kan Kitaplar

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 26, 2007

 .bÅÐD="justify">SON ÇIKANLAR

Ermeni Sorunu: Temel Bilgi ve Belgeler

Der: Ömer Engin Lütem

Türkçe

440 Sayfa

Ankara, Avrasya Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi

Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 63 62 

 

Ermeni Terörü

Ömer Engin Lütem

Türkçe

54 Sayfa

Ankara, Avrasya Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi

Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü Yay?nlar?, 2007

 

Armenian Terror

Ömer Engin Lütem

?ngilizce

56 Sayfa

Ankara, Avrasya Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi

Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü Yay?nlar?, 2007

 

Osmanl? Ermeni Belgelerinde Ermeni-Amerikan ?li?kileri (1839-1895) I-II

Recep Karacakaya, Ümmihani Ünemlio?lu, Salih Kahriman,

Seher Dilber, Hüseyin Özdemir, Aziz Mahmut Uygun,

Numan Yekeler, Mustafa Çak?c?, Ahmet Semih Torun

Türkçe, Osmanl?ca

578 Sayfa

Ankara, Devlet Ar?ivleri Genel Müdürlü?ü Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 19400 87

 

1915 Olaylar? ve Ermeni “Soyk?r?m” ?ddialar?

Yusuf Halaço?lu

Türkçe

49 Sayfa

Ankara, Kültür ve Turizm Bakanl??? Ara?t?rma ve

E?itim Genel Müdürlü?ü Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 17 328 42

 

Do?u-Ermenice / Türkçe Sözlük

Birsen KARACA

Türkçe, Do?u Ermenice

372 Sayfa

Ankara, Kurmay Yay?nlar?, 2007

ISBN: 975 911 41 54

 

Ermenice Ö?reniyorum

Birsen KARACA

Türkçe, Do?u Ermenice

160 Sayfa

Ankara, Kurmay Yay?nlar?, 2007

ISBN:  975 911 41 76

 

Türk - Ermeni Sorunu Bibliyografyas? Kitaplar, Makaleler, Tezler

Candan Badem-Rober Kopta?

Türkçe

427 Sayfa

?stanbul, Aras Yay?nlar?, 2007

ISBN No: 975 726 5924

 

Üç Jöntürk’ün Ölümü

Hikmet Özdemir

Türkçe

336 Sayfa

Ankara, Remzi Kitabevi, 2007

ISBN: 975 141 22 32

 

Türk-Ermeni ?li?kileri Ermeni Meselesi

Erhan Metin

Türkçe

107 Sayfa

Çank?r?, Çank?r? Belediyesi Dr. R?fk? Kamil Urga Çank?r? Ara?t?rmalar? Merkezi E?itim ve Kültür Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 98604 17

 

Ar?iv Belgelerine Göre Trabzon’da Ermeni Faaliyetleri I-II

Süleyman Beyo?lu, Ali Mesut Birinci, Sezgin Demircio?lu, Dr. Recep Karacakaya

Türkçe, Osmanl?ca

I.Cilt: 439, II.Cilt:456 Sayfa

Trabzon, Trabzon Belediyesi Kültür Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 77703 29

 

Malta Belgeleri

Vartkes Yeghian

Türkçe

539 Sayfa

?stanbul, Belge Yay?nlar?, 2007

ISBN: 975 344 38 46

 

Yalova ve Çevresindeki Ermeni Faaliyetleri

Fahri Parin-Gökhan Balc?

Türkçe

205 Sayfa

?stanbul, Truva Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 9944 212 182

 

Bitlis (1915-1916) Tehcir-Göç-??gal ve Kurtulu?

Mehmet Törehan Serdar

Türkçe Osmanl?ca

295 Sayfa

Bitlis, Bitlis Valili?i Kültür Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 585 82 03

 

Agos, Türkçe-Ermenice Bir Gazetenin Tarihi

Hülya Eraslan

Türkçe

229 Sayfa

Ankara, Gazi Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nin 40. y?l Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 483 7490

 

Ermeniler: Ermeni ?syanlar? - Ermeni Katliamlar?

Ömer Karayumak

Türkçe

420 Sayfa

Ankara, Vadi Yay?nlar?, 2007

ISBN No: 975 676 88 91

 

Diasporadaki Ta?naklar

S. G. Pirumyan 

Türkçe

172 Sayfa

Ankara, Kaynak Yay?nlar?, 2007

ISBN: 975 343 49 95

 

Çarl?k Polis Raporlar?nda Ta?naklar

Derleme

Türkçe

69 Sayfa

?stanbul, Kaynak Yay?nlar?, 2007

ISBN : 975 343 50 55

 

Sapan-Bir Güvercinin Katilleri

Demet Bilge, Timur Soykan, Demet Bilge, Timur Soykan

Türkçe

323 Sayfa

?stanbul, Güncel Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 994 484 0071

 

Demografik Oyun Sürgün (1919-1923)  

Serdar Sar?s?r

Türkçe

480 Sayfa

?stanbul, IQ Kültür Sanat Yay?nc?l?k, 2007

ISBN: 975 255 09 16

 

Osmanl? Devleti'nin Son Dönemlerinde Sivas ve Su?ehri Bölgelerinde

Ermeni Faaliyetleri

Gürsoy ?ahin

Türkçe

256 Sayfa

?stanbul, IQ Kültür Sanat Yay?nc?l?k, 2007

ISBN No: 9752551305

 

Armenian Question from The First World War to The Treaty of Lausanne

Haluk Selvi

?ngilizce

238 Sayfa

Sakarya, Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni ?li?kileri Ara?t?rma Merkezi Yay?nlar?, 2007 

ISBN: 978 975 79 88 366

 

Kar??la?ma

Markar Esayan

Türkçe

408 Sayfa

?stanbul, Hayy Kitap, 2007 

ISBN:975 90593 67

 

Hrant’a… 'Ali Topu Agop'a At!'

Fahri Özdmir, Arat Dink

Türkçe

338 Sayfa

?stanbul, K?rm?z? Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 9169718

 

Rum ve Ermeni Dönmeler

Türkçe

256 Sayfa 

Süleyman Ye?ilyurt

Ankara, Kültür ve Sanat Yay?nlar?, 2007

ISBN No: 9758997157

 ----------------------
* ERAREN Uzmanı - ydeveci@iksaren.org
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 26, 2007
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar