Anasayfaİletişim
  
English

En Son Ç?kan Kitaplar

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 27-28, 2007

 .H›P€="MsoNormal" styleðÿøÿEn Son Ç?kan Kitaplar7r1>

 

Osmanl? Devleti’nde Katolik Ermeniler, Sivasl? Mihitar ve

 

Mihitaristler (1676-1749)

 

Gürsoy ?AH?N

Türkçe

272 Sayfa

?stanbul, IQ Kültür Sanat Yay?nevi, 2007

ISBN: 975 255 1787

 

Emperyalizmin Hedefinde Türkler ve Ermeniler

 

Naci ?ahin

Türkçe

272 Sayfa

?stanbul, IQ Kültür Sanat Yay?nc?l?k, 2007

ISBN: 978 975 255 165 7

 

Ar?iv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VII

 

Türkçe, Osmanl?ca, ?ngilizce

713 Sayfa

Ankara, Genel Kurmay Askeri Tarih ve

Stratejik Etüt Ba?kanl??? Yay?nlar?, 2007

ISBN:  978 975 409 455 8

 

Osmanl? Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve ?skan?

 

Recep Karacakaya, Hüseyin Özdemir

Ümmihani Ünemlio?lu, Aziz Mahmut Uygun,

Salih Kahriman, Numan Yekeler,

Seher Dilber, Mustafa Çak?c?,

Cafer Durmu?, Y?lmaz Karaca,

Ahmet Semih Torun

Türkçe, Osmanl?ca

1224 Sayfa

Ankara, Ba?bakanl?k Devlet Ar?ivleri Genel Müdürlü?ü Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 194 137 4

 

Ar?iv Belgeleriyle Tehcir Ermeni ?ddialar? ve Gerçekler

 

Necdet Sevinç

Türkçe

310 sayfa

?stanbul, Bilge O?uz Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 6217 566

 

Kar??la?ma

 

Markar Esayan

Türkçe

407 Sayfa

?stanbul, Hayykitap Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 9059 347

 

Ba?lang?c?ndan II. Yüzy?la Kadar Ermenilerin Tarihi

 

Rafael ??hanyan

Türkçe

184 sayfa

?stanbul, Belge Yay?nlar?, 2006

ISBN: 975 344 3676

 

Ermeni Kaynaklar?nda Türkler ve Mo?ollar

 

Hasan Oktay

Türkçe

322 Sayfa

?stanbul, Selenge Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 8839 506

 

Belgeler, Mektuplar ve Resmi Yaz??malarla Türk Soyk?r?m?nda

 

Frans?z Ermeni ?li?kileri

 

Ali Özo?lu

Türkçe

368 Sayfa

?stanbul, Toplumsal dönü?üm Yay?nlar?, 2007

ISBN: 975 9086 042

 

Tarihin Vicdan?n? S?zlatan Soyk?r?m Efsanesi

 

Çankaya Özel Ar?iv Belgelerinde Atatürk Soyk?r?m ?ddialar?n? Reddediyor

 

?smet Bozda?

Türkçe

200 Sayfa

?stanbul, Emre Yay?nlar?, 2006

ISBN: 9944 334 170

 

Türk-Ermeni Sorunu Bibliyografyas?, Kitaplar, Makaleler, Tezler

 

Candan Badem

Türkçe

427 Sayfa

?stanbul, Aras Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 7265 924

 

Sivas 1877

 

Bo?os Natanyan

Türkçe

560 Sayfa

?stanbul, Bir Zamanlar Yay?nc?l?k, 2008

ISBN: 975 615 8074

 

Ölümcül Tahterevalli Ermeni ve Kürt Sorunu

 

Ercan Çitlio?lu

Türkçe

268 Sayfa

Ankara, Destek Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 9944 298 148

 

Alman Belgelerinde Ermeni Meselesi 1915

 

K?vanç Galip Över

Türkçe

219 Sayfa

?stanbul, Kaknüs Yay?nlar?, 2007

ISBN: 978 975 256 1038

 ----------------------
* ERAREN Uzmanı - ydeveci@iksaren.org
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 27-28, 2007
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar