Anasayfaİletişim
  
English

En Son Çýkan Kitaplar

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, 29, 2008

 

 
Arþiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 (Cilt-8)
Türkçe, Osmanlýca, Ýngilizce
595 Sayfa
Ankara, Genel Kurmay Askeri Tarih ve
Stratejik Etüt Baþkanlýðý Yayýnlarý, 2008
ISBN:  978 975 409 475 6

Hikmet Özdemir
Ermeni Ýddialarý Karþýsýnda Türkiye'nin Birikimi
Türkçe
163 Sayfa
Ankara, TBMM Kültür Sanat Yayýnlarý, 2008
 
Hikmet Özdemir
The Ottoman Army 1914 - 1918: Disease and Death on the Battlefield
Ýngilizce
256 Sayfa
Utah, Utah University Press, 2008
ISBN: 978 087 480 92 37

Sunuþ: Doðu Perinçek
Talat Paþa Cinayeti Davasý / Tutanaklar
Türkçe
232 Sayfa
Ýstanbul, Kaynak Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 343 5291

Taha Niyazi Karaca
Yozgat Ermeni Ayaklanmalarý ve Boðazlýyan
Kaymakamý Kemal Olayý
Türkçe
336 Sayfa
Ýstanbul, IQ Kültür Sanat Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 255 194 7

Ahmed Akgündüz, Said Öztürk, Recep Kara
Sorularla Ermeni Meselesi
Türkçe
471 Sayfa
Ýstanbul, Osmanlý Araþtýrma Vakfý Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 7268 38 3

Taner Akçam
‘Ermeni Meselesi Hallolunmuþtur’ Osmanlý Belgelerine
Göre Savaþ Yýllarýnda Ermenilere Yönelik Politikalar
Türkçe
339 Sayfa
Ýstanbul, Ýletiþim Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 0505 62 1

Jean-Louis Mattei
Belgelerle Büyük Ermenistan Peþinde Ermeni Komiteleri
Türkçe
368 Sayfa
Ankra, Bilgi Yayýnlarý, 2008
ISBN: 975 220 2498

Ahmet Çiðdem, Ahmet Ýnsel, Etyen Mahçupyan, Hamit Bozarslan, Hans-Lukas Kieser, Melissa Bilal, Ömer Laçiner, Suavi Aydýn, Þükrü Argýn, Taner Akçam, Timuçin Binder, Ümit Kývanç, Yetvart Danzikyan
Bir Zamanlar Ermeniler Vardý!..
Türkçe
261 Sayfa
Ýstanbul, Birikim Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 516 038 2

Vahakn N.Dadrian
Ermeni Soykýrýmý Tarihi: Balkanlardan Anadolu ve
Kafkasya’ya Etnik Çatýþma
Türkçe
663 Sayfa
Ýstanbul, Belge Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 344 3982

 

 ----------------------
* ERAREN Uzmanı - ydeveci@iksaren.org
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, 29, 2008
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar