Anasayfaİletişim
  
English

Konferans: Kendi Kimliğini Tanımlama Arayışında Genç Nesil

Oya EREN*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, 30, 2008

 

22-24 Ağustos 2008 tarihinde Ermenistan’ın Dilican kentinde gerçekleşen “Kendi Kimliğini Tanımlama Arayışında Genç Nesil” başlıklı konferansa Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Almanya, Polonya, Gürcistan, İran ve Ukrayna’dan 40 temsilci katılmıştır. Rosa Luxemburg Fonu ve Ermenistan Medeniyetler Arası Diyalog Milli Merkezi’nin organizatörlüğünde gerçekleşen konferansın konusu “Kimlik Arayışında Genç Nesiller” olarak belirlenmiştir. Konferansın amacı, gençlerin, milli geleneklerini ve kimliklerini korurken aynı zamanda diğer medeniyetlerle ilişki kurabilmeyi öğrenerek kendi geleceklerini belirlemeleri yolunda atacakları adımların konuşulması ve tartışılmasıdır.

Konferansın açılış konuşmasını Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan yapmıştır. Sarkisyan konuşmasında, gençlere öğütler vermiştir. Başbakan, genç katılımcılara çalışmalarında dikkatli ve kurdukları ilişkilerde tolerans sahibi olmalarını tavsiye etmiştir. Yaşamdaki en önemli unsurun düşünce ufkunun genişliği ve bilgiye ulaşmak olduğunun altına çizen Sarkisyan, hızla değişen dünyada farklı düşünceler ve yeni arayışların eşliğinde istediklerine ulaşmak için önce düşünmelerini gerektiğini hatırlatmıştır. Tigran Sarkisyan, konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlamıştır.

Erdoğan’ın ortaya attığı yeni Kafkasya İstikrar ve işbirliği Platformu hakkında ne düşündüğünü soran Azeri katılımcının sorusunu başbakan şöyle yanıtlamıştır:

“Birkaç neden dolayı Erdoğan’ın girişimini olumlu buluyorum. İlk olarak eğer Ermeniler, Azeriler ve Gürcüler aynı yönde düşünmeye başlarlarsa bu bizim için kurtuluş olur fakat maalesef bizler diyalog kurmamıza engel olan ön yargılar ekseninde düşünüyoruz. Erdoğan’ın girişimi de yeni bir dünya yaratmak ve bunun parçası olmak için önemli bir fırsattır.”

Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Uzmanı Oya Eren’in, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve ilişkilerin yakın vadede ne yöne gideceği ve normalleştirilmesi sürecinde ne gibi düşünceleri olduğu sorusuna Başbakan Sarkisyan şöyle yanıt vermiştir:

“Ermenistan-Türkiye ilişkileri çok zor. Eğer iki ülkeyi ayıran sebepleri anlayabilirsek onları neyin birleştirebileceğini de anlarız. Bu anlayış üzerinden düşünürsek birleşme noktalarının bizi ayıran sebeplerden daha fazla olduğunu görebiliriz. Bizler eski anlayışları terk etmeliyiz. Ermenistan da eski ve bizi ayıran anlayışları kırmak için ön koşul olmadan diyalog kurmaya hazırdır.”

Bir Ermeni katılımcının, pek çok Ermeni gencinin çok parlak düşüncelerinin olduğunu fakat bunları gerçekleştirebilmek için imkanları bulunmadığını bu yüzden de gençlerin fikirlerini hayata geçirmek için Ermenistan dışındaki ülkelerde şanslarını denediklerini, bu beyin göçünün Ermenistan’ın geleceği için ne ifade ettiğini sorması üzerine Başbakan şu yanıtı vermiştir:

“Hükümet Ermenistan’dan bir beyin göçü olduğunu sıklıkla gündeme getiriyor. Medyayı izliyoruz ve aynı problem Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya’da da var. İnsanlar özgürdür ve nerede yaşayacaklarına kendileri karar verirler. Bu süreçle savaşmaya çalışmak anlamsızdır hatta tehlikelidir. Asıl gücün akıl olduğu bir dünyada yaşıyorsak sınırlama yapmak gereksizdir. Eğer genç insanlarımızın Oxford, Cambridge gibi üniversitelerde okumalarına engeller koyarsak Ermenistan sahip olduğu potansiyeli kaybetmiş olur. Ermenistan gençlerimizin yurtdışında eğitim almalarını desteklemektedir.”

Konferansta sunulan diğer tebliğler ve yuvarlak masa tartışmalarına Gürcistan’daki savaş damgasını vururken, Rus ve Gürcü katılımcılar da Güney Kafkasya’daki son krizi ülkelerinin de içinde bulunduğu hassas durumu ele alarak değerlendirmişlerdir.

Altı bölümden oluşan konferansta aşağıdaki konular tartışılmıştır:

1. Küreselleşme Sürecinde Genç Nesillerin Kimlik Sorunları
2. Küresel Topluma Entegrasyon: Milli Değerler Nasıl Korunur?
3. Küreselleşme Şartlarında Kimlik Oluşması
4. Karşılıklı Anlayış ve Tolerans için Teknoloji Bir İmkan mıdır Yoksa Engel mi?
5. Etnik Sorunların Çözümünde Dinin Rolü
6. Bölge Ülkelerinin Gençleri Arasında Kültürel İlişkilerin Gelişmesinde Etnik Sorunlar Engeli


Konferans sonunda bir sonuç bildirgesi yayımlanmıştır. Sonuç bildirgesinde şu maddeler üzerinde durulmuştur: Toprak sorunlarının ve etnik sorunların barışçıl yollarla çözümü, farklı kültür, din ve gelenekler arasında kurulabilecek diyalog arayışı, genç nesillerin kolektif çözümler üretebilmeleri, genç nesillerin başta yüksek teknolojiler olmak üzere bilimsel çalışmalara ve araştırmalara dahil edilmeleri, ekolojik sorunlara çözüm arayışlarının önemi.

Konferans, katılımcıların sundukları tebliğlerin konuları ve tartışmaların sıcak ve barışçıl bir atmosferde gerçekleşmesi nedeniyle de başarılı bir organizasyon olarak Ermenistan medyasında yankı bulmuştur.  Kültürel programlara da yer verilen konferansta, katılımcılar ülkelerini tanıtmış ve genç katılımcılar özellikle bölgedeki sorunlara bakış açılarını bilimsel bir platformda tartışma imkanı bulmuşlardır.

 ----------------------
* ERAREN Uzman - oeren@eraren.org
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, 30, 2008
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar