Anasayfaİletişim
  
English

En Son Çýkan Kitaplar

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, 30, 2008

 

Armenian in The Ottoman Society Volume I-II
Yay. Haz.Metin Hülagü, Þakir Batmaz, Gülbadi Alan
Ýngilizce
I.Cilt: 496 Sayfa, Cilt: 516 Sayfa.
Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 994 40 6640

The Genocide of Truth
Þükrü Server Aya
Ýngilizce
702 Sayfa
Ýstanbul, Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 6516

Öðrenci Gözüyle Ermeni Sorununun Psikolojik,
Sosyolojik, Hukuksal Boyutu Toplumlara Yansýmasý ve
Alýnabilecek Önlemler
Yay. Haz: Hale Þývgýn
Türkçe
242 Sayfa
Ankara, Gazi Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp
Tarihi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi, 2008.
ISBN: 978 975 507 1572

Osmanlý’da Etnik Yapý 1914 Nüfusu
Orhan Sakin
Türkçe
278 Sayfa
Ýstanbul, Ekim Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 013 1165

Sivas 1877
Boðos Natanyan
Yay. Haz: Arsen Yarman
Türkçe
559 sayfa
Ýstanbul, Bir Zamanlar Yayýncýlýk, 2008
ISBN: 978 975 6158 074

Osmanlý Devleti’nde Gayrimüslim Nizamnameleri
Murat Bebiroðlu
Türkçe
269 sayfa
Ýstanbul, Akademi Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 545 2364

Son Celse: Türkiye Ermeni Soykýrýmý Suçlusu Ýlan Edilecek
Gürbüz Evren
Türkçe
157 Sayfa
Ýstanbul, Güncel Yayýncýlýk, 2008
ISBN: 978 994 4840 279

Robert Koleji’n Kýzlarý: Misyonerlik, Feminizm, Yabancý Okullar
Hester Donalds Jenkins
Türkçe
280 Sayfa
Ýstanbul, Dergah Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 995 1221

Cihat ve Tehcir
Mete Tuncay
Türkçe
142 Sayfa
Ýstanbul, Salyangoz Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 605 0040 074

Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve
Van Ermeni Ýsyanlarý (1896)
Dilþen Ýnce Erdoðan
Türkçe
432 Sayfa
Ýstanbul, IQ Kültür Sanat Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 255 2043

‘Aðrý’nýn Derinliði
Ece Temelkuran
Türkçe
321 Sayfa
Ýstanbul, Everest Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 289 4976

Ermeni Soykýrýmý Tarihi: Balkanlardan
Anadolu ve Kafkasya’ya Etnik Çatýþma
Vahakn N. Dadrian
Türkçe
663 Sayfa
Ýstanbul, Belge Yayýnlarý, 2008
ISBN: 975 344 3986

Yozgat Ermeni Ayaklanmalarý ve Kemal Bey Olayý
Taha Niyazi Karaca
Türkçe
336 Sayfa
Ýstanbul, IQ Kültür Sanat Yayýncýlýk, 2008
ISBN: 978 975 255 1947

Hrant Dink Ýki Yakýn Halk Ýki Uzak Komþu
Yay. Haz: Etyen Mahçupyan
Türkçe
104 Sayfa
Ýstanbul, Uluslararasý Hrant Dink Vakfý Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 605 8990 005

Ýngiltere’nin Ermeni Politikasý (1830-1923)
Tolga Baþak
Türkçe
669 Sayfa
Ýstanbul, IQ Kültür Sanat Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 255 2067


Türkiye-Ermenistan Ýliþkileri: Bir Kýsýr Döngü
Aybars Görgülü
Türkçe
44 Sayfa
Ýstanbul, TESEV Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 8112 999

 

 

 

Modern Türkiye’nin Þifresi
Fuat Dündar
Türkçe
536 Sayfa
Ýstanbul, Ýletiþim Yayýnlarý, 2008
ISBN: 978 975 050 601 7

Biz Ermeniler ve Türkler
Þahan Natalie
Türkçe
208 Sayfa
Ýstanbul, Peri Yayýnlarý, 2008 
ISBN: 975 901 072 0

 

Hangi Avrupa
Banu Avar
Türkçe
416 Sayfa
Ýstanbul, Truva Yayýnlarý, 2008
ISBN: 994 421 225 0
 


Sýnýrlar Arasýnda
Banu Avar
Türkçe
416 Sayfa
Ýstanbul, Truva Yayýnlarý, 2007
ISBN:994 497 594 0

 

 ----------------------
* ERAREN Uzmanı - ydeveci@iksaren.org
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, 30, 2008
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar