Anasayfaİletişim
  
English

Son Çýkan Kitaplar

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 18, Yaz 2005

 

Ermeni Meslesi 1774-2005

Bilal Þimþir

Türkçe

470 sayfa

Ýstanbul, Bilgi, 2005

ISBN :  975-22-0137-7

 

Armenian Genocide The World Speaks Out:1915-2005

Harut Sassounian

Ýngilizce

Lübnan, Armenian Genocide Committee, 2005

 

Der Völker on den Armeniern 1915/16. Dokumente aus dem Politischen Archiv des Deutschen Auswartigen Amts

Wolfgong Gust

Allemagne, Klampen

2005

 

Ermeni Komitelerinin Emelleri ve Ýhtilal Hareketleri - Meþrutiyetten Önce ve Sonra

Mehmet Kanar

Türkçe

558 sayfa 

Ýstanbul, Der, 2005

ISBN :  975-353-227-X

 

Ermeni Dosyasý

Kazým Karabekir

Türkçe

220 sayfa

Ýstanbul, Emre, 2005

ISBN :  975736925-x

 

Ermeni Sorunu'nun Kökeni

Nurþen Mazýcý

Türkçe

303 sayfa

Ýstanbul, Pozitif, 2005

ISBN :  975646113-6

 

 

 

 

Ermeni Soykýrýmý

Nikolay Hovhannisyan

Türkçe

118 sayfa

Ýstanbul, Pencere, 2005

ISBN :  975-8460-82-X

 

Ermeni Yahudi Rum Asýllý Milletvekilleri

Türkçe

176 sayfa

Ýstanbul, Kültür-Sanat, 2005

ISBN :  975-8997-05-X

 

Ermeniler Ýttihat ve Terakki Ýþbirliðinden Çatýþmaya

Arsen Avagyan, Gaidz F. Minassian

Türkçe

231 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2005

ISBN :  975-7265-74-8

 

Ermenistan'da Ýktidar Mücadelesi / Baðýmsýzlýktan Günümüze Çok Partili Sisteme Geçiþ Süreci

Hatem Cabbarlý

Türkçe

192 sayfa

Ýstanbul, Platin, 2005

ISBN :  975-8163-62-0

 

Fransýzlarýn Ermenileri Yok Etme Planý

Selehattin Sert

Türkçe

651 sayfa

Ýstanbul, Kum Saati, 2005

ISBN :  975-6199-29-6

 

Kutsal Ermeni Papalýðý

Ali Arslan

Türkçe

163 sayfa

Ýstanbul, Truva, 2005

ISBN :  975623739-2

 

Milleti-i Sadýka Ermeniler

Sabahattin Özel

Türkçe

124 sayfa

Ýstanbul, Tasam, 2005

ISBN :  975-6285-09-5

 

Pratik Ermenice Konuþma Kýlavuzu

Arto Cümbüþyan

Türkçe-Ermenice

463 sayfa

Ýstanbul, Fono, 2005

ISBN :  975-471-267-0

 

Türkler ve Ermeniler

Fatma Iþýk

Türkçe

140 sayfa

Ýstanbul, Yaðmur, 2005

ISBN :  975678286-2

 

Vatansýz

Jean Kehayan

Fransýzca

Fransýzca'dan çeviren

Mayda Saris

136 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2005-10-24

ISBN 975-7265-78-0

 

Þark'ta Toplumsal ve Dinsel Hayat

Krikor Hagop Basmacýyan

Ýngilizce

Ýngilizce'den çeviren

Altuð Yýlmaz

288 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2005

ISBN 975-7265-71-3

 

Ben Topik Deðilim! Yerevan Güncesi

Aret Gýcýr

Türkçe

152 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2005

ISBN 975-7265-77-2

 

 

 

Adým Agop Memleketim Tokat

Agop Arslanyan

Türkçe

224 sayfa

Ýstanbul, Aras, 2005

ISBN 975-7265-76-4

 ----------------------
* ERAREN Uzmanı - ydeveci@iksaren.org
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 18, Yaz 2005
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar