Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?

Melih AŞIK
21 2008 - Milliyet

!Ý> ="justify">Geçenlerde ?am Üniversitesi’nden Doç. Mehmet Yuva ziyaretimize gelmi?ti... Sohbet ederken söz Suriye’nin nüfus yap?s?ndan aç?ld?... Suriye’de yakla??k 800 bin Ermeni ya??yordu. Bu Ermenilerin büyük bölümü 1915’te Türkiye’den tehcirle gönderilenlerin çocuklar?yd?. Bir bölümü 1938’de Hatay anavatana kat?l?rken göç etmi?ti. Acaba onlar?n bugün Türkiye’ye bak??? nas?ld?? Mehmet Yuva dedi ki:
- Suriye’deki Ermeniler soyk?r?mdan söz etmezler. Türkiye’ye kar?? olumsuz duygular? yoktur...
- Üstelik onlar sürgünü bire bir ya?ayan ailelerin çocuklar??
- O olaylar?n tarihte kald???n? dü?ünürler. ABD ve Kanada’dan zaman zaman Suriye Ermenilerini Türkiye’ye kar?? k??k?rtmak için örtülü giri?imler olur. Bunlara kap?lmazlar.
Ermenilerin sorun ve dertlerine e?ilen gazeteci dostlara bir de Suriye’ye u?ramalar? tavsiye edilir. Bakal?m k??k?rt?lmam?? Ermenilerin duygu ve dü?ünceleri nedir?

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »