Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?LER VAN'DA SOYKIRIM YAPTI

Justin MCCARTHY, Prof. Dr.
01 2006 - Bugün

!Õì0ple="TEXT-ALIGN: juŽÿŸ ERMEN?LER VAN'DA SOYKIRIM YAPTI

Amerikal? tarihçi Justin Mc- Carthy, Esat Arslan, Cemalettin Ta?k?ran ve Ömer Turan'?n yazd?klar? 'Van'da Ermeni ?syan?' adl? kitapta 1914'te Ermenilerin Van'da ç?kard??? isyanda kentteki Müslüman nüfusun yüzde 52'sinin yok oldu?u belirtiliyor.

l;kelçili?i'nde verilen bir resepsiyonla yap?ld?. Resepsiyonun ard?ndan Justin McCarthy 'Van Ermeni ?syan'?' hakk?nda bir konu?ma yapt?. McCarthy, Ermenilerin isyan?n?n Birinci Dünya Sava?? öncesi Eylül 1914'te Van'?n Çatak ilçesinde ba?lad???n? ve buradan di?er bölgelere yay?ld???n? belirtti. Van isyan? sonucu Van'?n Müslüman nüfusunun yüzde 52’sinin yok oldu?unu kaydeden ?ngiliz tarihçi Ermeni halk?n? isyana Ta?nak örgütünün te?vik etti?ini söyledi.
    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »