Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

OSKANYANâ??LA MÜLAKAT II

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
13 2006 - İKSAREN
Diğer Makaleler

.C§"="justify">(The New Anatolian Gazetesi yazarlarından Nursun Erel’in Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan’la yaptığı mülakat hakkındaki yazımıza devam ediyoruz.)

Türkiye, soykırım iddiaları konusunun bir an önce çözüme bağlanması gereğinden hareketle, 2005 yılı Nisan ayında Ermenistan’a bu konunun tarihçiler ve diğer uzmanlar tarafından incelenmesini teklif etmiş ancak Ermenistan bunu kabul etmemiştir. Türkiye bu kez konuyu uluslararası yargıya götürerek çözümlemek olanaklarını aramaya başlamıştır. Ancak Ermenistan Dışişleri Bakanının yargıya başvurulması hakkındaki tutumu da olumsuzdur. Her ne kadar bu olumsuzluğun temelinde “soykırım gerçeğini” tartışmamak isteği var gibi görünse de Ermenilerin, yargı organları önünde bir soykırım olduğunu kanıtlayamamak endişesini taşıdıkları anlaşılmaktadır.

Oskanyan, Tarihçiler Komisyonu önerisini Türkiye’nin olumlu bir adım attığına Avrupalıları inandırmaya yönelik bir aldatmaca  olarak nitelendirmiş ve bunu üç nedene dayandırmıştır.

Oskanyan’a göre birinci neden zaten böyle bir komisyon olması ve Türk, Ermeni ve yabancı bilim adamlarının bu konuyu tartışmış ve tutumlarını ortaya koymuş bulunmalarıdır. Bu bilim adamları Başbakan Erdoğan’a bir mektup yazarak, sorunu incelediklerini ve soykırım olduğu sonucuna vardıklarını ve bu konuda daha fazla tartışmaya gerek olmadığını bildirmişlerdir. 

Bu konuda Oskanyan’ın bilerek veya bilmeyerek bir karmaşa içinde olduğu görülmektedir. Türk, Ermeni ve diğer bilim adamlarını bir araya getiren bir komisyon mevcut olmamıştır. 2004 yılında Türk Tarih Kurumu yetkilileriyle Avusturya vatandaşı bir Ermeni tarihçi arasında Viyana’da bazı görüşmeler yapılmış ve bazı belgeler teati edilmişse de bu grup çalışmalarını sürdürememiştir.

ABD’de Soykırım Bilim Adamları Uluslararası Derneği adını taşıyan bir kuruluş 16 Nisan 2005 tarihinde Başbakan Erdoğan’a bir mektup göndererek Ermeni soykırımı varlığının, sadece Ermeni değil bu konuyu inceleyen diğer bilim adamlarının da  genel görüşü olduğunu bildirmiştir. Ancak söz konusu Dernek soykırım konusunda uzmanlaşmış bilim adamlarının değil tamamını, çoğunluğunu dahi içermemektedir. Bu arada bu Derneğe üye bir Türk bilim adamı bilinmemektedir. Ayrıca, Ermeni soykırımı gibi siyasi amaçlarla ortaya atılan bir iddiayı taraflardan birinin Başbakanına mektup göndermek suretiyle desteklemenin bilimsel değil siyasi bir davranış olduğu açıktır.

Oskanyan’ın ileriye sürdüğü ikinci neden Türk Ceza Kanununun 301. maddesidir. Ermenistan Dışişleri Bakanı bu madde soykırım olduğunu söyleyen kişileri cezalandırdığı için, Tarihçiler Komisyonuna katılacak Türk bilim adamlarının “soykırım” olduğunu kabul edemeyeceklerini, hatta 1915 olaylarını bile tartışamayacaklarını ifade etmiştir.

Ermenistan Dışişleri Bakanının büyük bir abartma içinde olduğu görülmektedir. Önce 301. madde metninde soykırım sözcüğünün bulunmadığını belirtelim. Bu madde Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılayanların  cezalandırılmasına ilişkindir. Eğer savcı, şikâyet üzerine veya resen, soykırım olduğunu söylemeyi Türklüğü aşağılama olarak görürse dava açabilir. Ancak “Ermeni Soykırımı”nı kabul ettiği için Türkiye’de mahkûm olmuş bir kişi yoktur. Diğer yandan Türkiye’de bazı yayınevleri “Ermeni soykırımı” olduğunu iddia eden bazı yazarların kitaplarını serbestçe yayınlamaktadır.

Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın ileriye sürdüğü üçüncü husus iki ülke arasındaki sınır kapalıyken nasıl bir tarihçiler komisyonu kurulacağıdır.  İki olay arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Türkiye’nin Ermenistan’la olan kara sınırının kapalı olması Ermenilerin Türkiye’ye gelmesinin yasaklandığı anlamına gelmemektedir. Nitekim sayıları 70.000 kadar olduğu söylenen Ermenistan uyruklu kişi Türkiye’de çalışmakta ve hava yolu veya başka ülkeler kara sınır kapılarını kullanarak  Ermenistan’a gidip gelmektedir. Diğer yandan kara sınırın kapalı olması iki ülke ilgililerinin çeşitli temaslar yapmasını engellememiştir. Bizzat Vartan Oskanyan birçok kez Türkiye’ye gelmiş, toplantılara katılmış, konferanslar vermiştir.

Kısaca Ermeni Dışişleri Bakanının Tarihçiler Komisyonu kurulmasına karşı gösterdiği nedenlerin geçerliliği yoktur. Asıl neden Ermenilerin, şimdiye kadar on sekiz ülkenin parlamentosunun soykırım iddialarını kabul eden kararlar aldığını ve Batı dünyası ülkeleri kamuoylarında soykırım olduğu yolunda bir kanı bulunduğunu dikkate alarak, soykırım tartışmasının lehlerine sonuçlandığı inancıyla, bu konunun incelenmesini ve tartışılmasını istememeleridir .

                                                    (Devam Edecek)

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.