Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

OSKANYANâ??LA MÜLAKAT (III)

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
14 2006 - İKSAREN

!ថellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

(The New Anatolian Gazetesi yazarlarından Nursun Erel’in Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan’la yaptığı mülakat hakkındaki yazımıza devam ediyoruz.)

Oskanyan bu mülakat sırasında Kars Antlaşması’na da değinmiştir. 13 Ekim 1921 tarihinde Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan Kars Antlaşması, diğer bazı hususların yanında, Türkiye’nin Doğu sınırlarını saptamıştır. Bu Antlaşma halen geçerli olduğundan Ermenistan’ın Türkiye’den toprak talebinde bulunması hukuken mümkün değildir.

Konunun tamamen anlaşılmasını sağlamak üzere Türkiye’nin, 1990’ların başında Ermenistan’a, diplomatik ilişki kurulması için, iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdıklarını belirten bir belge imzalanmasını teklif ettiğini, ancak Ermenistan’ın Kars Antlaşması yürürlükte olmasına rağmen, bu öneriyi kabul etmediğini,  izleyen yıllarda da Türkiye’nin çeşitli, girişimlerine rağmen tutum değiştirmediğini, Türkiye’nin de, soykırım iddialarını  ve Karabağ ve diğer Azerbaycan topraklarının işgalini dikkate alarak, Ermenistan ile diplomatik ilişki kurmadığını belirtelim. Bu arada Ermenistan Milli Meclisi’nde ve basınında Kars Antlaşması’nın reddedilmesi taleplerinin zaman zaman ortaya atıldığını da ifade edelim.

Ermenistan Dışişleri Bakanı bu son mülakatında bu konuda şunları söylemiştir: “ Bana kalırsa Kars Antlaşması yürürlüktedir. Ve, herhangi bir antlaşma resmen reddedilmedikçe veya yeni bir antlaşmayla değiştirilmedikçe yürürlükte kalır. Ancak sorun antlaşmanın Türkiye tarafından çok kez ihlal edilmiş olmasıdır. Bir hukuk uzmanının, bu anlaşmaya ve uygulanış şekline baktığı takdirde, anlaşmanın geçerli olduğu sonuca varacağından emin değilim. İhlal, Ermenistan ile sınırlarını kapamış olan Türk tarafından gelmektedir.”

Önce Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın Kars Antlaşması’nın yürürlükte olduğunu, resmi bir beyan olarak değil, kişisel bir kanı olarak söylediğine dikkatleri çekmek gerekmektedir. Oskanyan’ın bu şekilde davranmasının nedeni Ermenistan’da, başta Taşnaklar olmak üzere, Sağcı partilerin Türkiye’den hukuken toprak talebinde bulunmasını engelleyen Kars Antlaşmas’nı geçersiz veya yok saymak eğiliminde olmalarıdır. Oskanyan, bu çevrelerle bir sorun yaratmaktansa Antlaşmanın “kendisine kalırsa” yürürlükte olduğunu belirtmek yolunu seçmiştir.

Kars Antlaşması incelendiğinde, özetle, şu hususlar içerdiği görülür.   İlk olarak daha önce yapılmış olan bazı antlaşmaların geçersiz olduğu ifade edilmekte ve bu arada Türkiye Hükümeti’nin tanımadığı hiçbir uluslararası belgenin tanınmayacağı belirtilmektedir. Böylelikle Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Gürcistan gibi Ermenistan da Sevr Antlaşmasını tanımamayı, Kars Antlaşması’yla resmen kabul etmiştir. Aşırı Ermeni milliyetçilerinin Kars Antlaşması’na karşı olmalarının ikinci nedeni budur. Antlaşma daha sonra Türkiye ile sınırı saptamakta ve bu arada Batum’u Gürcistan’a bırakmaktadır. Diğer önemli bir madde Nahcivan’ın Azerbaycan’ın himayesinde özerk bir bölge olduğunun belirtilmesidir. Diğer bir deyimle günün birinde Nahcivan’ın statüsünün değişmesi Türkiye’nin de rızasına bağlı olmaktadır ki bu da, Karabağ gibi  Nahcivan’ın da ileride Ermenistan’a bağlanacağı yolundaki bazı düşlere set çekmektedir.

Diğer yandan Kars Antlaşması’nın hiçbir maddesini iki ülke arasında kara sınırı kapandığı takdirde bu Antlaşmanın da geçersiz olacağı şeklinde yorumlamak mümkün değildir. Ermenistan Hükümeti’nin bu Antlaşmanın geçersiz olduğu veya ihlâl edildiği hakkında şimdiye kadar Türk Hükümeti’ne bir bildirimde bulunmamış olması da Antlaşmanın yürürlükte olduğunun kanıtıdır.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »