Anasayfaİletişim
  
English
Hakkımızda

Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Hakkında

 

Ermeni Araştırmaları Enstitüsü 2001 yılında tarafsız ve özel bir düşünce kuruluşu olarak faaliyete başlamıştır. Enstitü’nün temel amacı Ermeni sorununun tarihsel, psikolojik, hukuki ve uluslararası boyutlarını göz önünde bulundurarak geniş bir perspektiften incelenmesidir. Bu çerçevede, çok disiplinli ve disiplinler arası bir sistem içerisinde tarih, psikoloji, hukuk, siyaset bilimi vb. sosyal bilim dallarının çalışmalarından yararlanılarak “Ermeni sorunu” olarak tabir edilen karmaşık olgu analiz edilmektedir.
 
Enstitü’nün faaliyet alanına giren başlıca konular arasında Ermeni sorunu,  Ermeni Diasporası,  Ermenistan’ın iç ve dış politikası ile Karabağ meselesi sayılabilir. Enstitü bu konuların her yönüyle ve derinlemesine analiz edildiği iki dergiyi düzenli olarak yılda dört kez yayımlamaktadır. Bunlardan ilki 2001 yılından beri yayımlanan "Ermeni Araştırmaları", ikincisi de 2002 yılından beri yayımlanan "Review of Armenian Studies" adlı İngilizce dergidir.
 
Bu dergilerin yanı sıra, Türkçe ve İngilizce olarak her çalışma günü düzenli bir biçimde Enstitümüzün web sitesinde (
www.eraren.org) yayınlanan bir günlük bülten hazırlanmaktadır.  Bu bültende yerli ve yabancı haber ajanslarından ve gazetelerden derlenen,  Ermeni sorunu, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Karabağ sorunu konularında yayınlanan haberler yer almaktadır.
 
Ermeni Araştırmaları Enstitüsü ayrıca bugüne kadar Türkiye'de Ermeni sorunu konusunda çalışan bilim adamlarını bir araya getiren iki kongre düzenlemiştir. “Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi” başlığını taşıyan bu toplantılardan birincisi 2002, ikincisi ise 2004 yılında yapılmıştır. Enstitü, Ermeni araştırmalarını esas alan bilimsel toplantılar düzenlemeye devam edecektir.
 
Enstitü İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Ermenice ve Türkçe dillerinde yukarıda belirtilen konular üzerinde kitap, sürekli yayın ve belgelerden oluşan bir kitaplığa sahiptir. Ayrıca bu konularda yabancı arşivlere ait bazı mikrofilmler ve mikrofişler de Enstitü’de mevcuttur.
 
Ermeni Araştırmaları Enstitüsü ayrıca yaz aylarında üniversite öğrencileri için stajlar düzenlemektedir.
 
E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nün başkanlığını yapmaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------

Ermeni Araştırmaları Enstitüsü