Anasayfaİletişim
  
English
Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi: Toplumsal Bellek ve Sinema, Doç.Dr. Birsen KARACA


:
!İ> ="justify">Bu kitap, bireysel ve toplumsal bellekleri yeniden kurmak için alg?lama mekanizmalar?na müdahale s?ras?nda kullan?lan yöntemleri ve araçlar? bu çerçevede ara?t?rmak, elde edilen verilerin analizini yapmak amac?yla haz?rlanm??t?r.

Doç. Dr. Birsen Karaca

Türkiye, uzun süredir stratejik bir önem ta??yan bir sorunla kar?? kar??ya. Sözde Ermeni Soyk?r?m? ile Türkiye'ye yap?lan sald?r?lara Türk halk?n?n tepki verebilmesi için bilgi eksikli?inin giderilmesi gerekir. Sunulan verilerin gerçekli?inin de?erlendirilmesi sorunu çözecektir. Ancak as?l sorun, bu gerçekleri alg?lama mekanizmalar?nda yatmaktad?r. Birsen Karaca bu kitab?n Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi'nin gerçeklerini su yüzüne ç?kar?yor; sözde soyk?r?m? anlatan filmleri de irdeliyor.ISBN :
975-468-642-4
:
Kitap
:
?stanbul
:
2006
:
160
Dili :
Türkçe
:
13,5 x 19,5 cm