Anasayfaİletişim
  
English
Yalova ve Çevresindeki Ermeni Faaliyetleri, Fahri PAR?N, Gökhan BALCI


:
!İ> ="justify">Kitab?n Arka Kapa??:

Kitab?m?z?n konusu "Yalova ve çevresindeki Ermeni olaylar?" oldu?u için Yalova d???nda cereyan eden Ermeni olaylar?na da de?indik. Ancak bugün yurdumuzun d???ndaki Ermeni faaliyetleri dü?ünülürse bu konudan da biraz olsun bahsetmek gere?ini duyduk. Ermeniler yo?un bir ?ekilde Türklerin kendilerine soyk?r?m uygulad?klar?n?, mallar?n? ve mülklerini ellerinden ald?klar?n?, sürgüne gönderdiklerini iddia ederek dünya kamuoyunu Türkiye aleyhinde etkilemektedirler. Bunun sonunda da birtak?m siyasi ve maddi haklar elde edebilmek, daha do?rusu Do?u Anadolu'da bir Ermeni devleti kurarak bugünkü Ermenistan'a ba?lamak istemektedirler...ISBN :
978-9944-212-18-2
:
Kitap
:
?stanbul
:
Temmuz 2007
:
204
Dili :
Türkçe