Anasayfaİletişim
  
English
Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı
oelutem@avim.org.tr
» BAŞKAN OBAMA VE PROTOKOLLER
11 2009
» TÜRKİYE-ERMENİSTAN: VARILAN NOKTA
21 2009
» ERMENİ AYDINLARININ CUMHURBAŞKANINA AÇIK MEKTUBU
17 2008
» ÖZÜR DİLEME KAMPANYASI
15 2008
» 2001 KANUNUNUN DA İPTALİ GEREKİR
04 2008
» KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ YAKIN MI? (3)
16 2008
» KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ YAKIN MI? (2)
15 2008
» KARABAĞ SORUNUN ÇÖZÜMÜ YAKIN MI?
14 2008
» ?Y? N?YET GÖSTER?LER? VE ERMEN?STAN
11 2008
» TAR?HÇ?LER ORTAK KOM?SYONU
08 2008
» TÜRK?YE ERMEN?STAN ARASINDA UZLA?MA G?R???MLER?
03 2008
» ERMEN? SORUNU VE ABD?N?N TUTUMU
20 2008
» ?SVEÇ PARLAMENTOSU VE ERMEN? SOYKIRIM ?DD?ALARI
16 2008
» ERMEN?STAN?LA OLASI GÖRÜ?MELER
29 2008
» YEN? ERMEN?STAN HÜKÜMET? VE TÜRK?YE
24 2008
» ERMEN?STAN?DA YEN? DÖNEM
11 2008
» B?RLE?M?? M?LLETLER GENEL KURULU?NUN KARABA??A ?L??K?N KARARI
17 2008
» ERMEN?STAN ANAYASA MAHKEMES?N?N KARARI
10 2008
» ERMEN?STAN?DA BA?KANLIK SEÇ?MLER? (3)
20 2008
» ERMEN?STAN?DA BA?KANLIK SEÇ?MLER? (2)
19 2008
» ERMEN?STAN?DA BA?KANLIK SEÇ?MLER? (1)
18 2008
» AVRUPA PARLAMENTOSU VE ERMEN? SORUNU
24 2008
» ERMEN?STAN?LA ÖNKO?ULSUZ ?L??K? KURULMASI
22 2008
» 2007?DE ERMEN?STAN
02 2008
» ERMEN?STAN MECL?S?NDE TÜRK?YE ?LE ?L??K?LER ÜZER?NDE GÖRÜ?MELER
24 2007
» SARKOZY?N?N CEZAY?R Z?YARET?N?N DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?
07 2007
» ELIE WIESEL VE ERMEN? SORUNU
16 2007
» ERMEN?STAN ANAYASASI VE TÜRK?YE?DEN TOPRAK TALEB?
05 2007
» HAVA DE????YOR
26 2007
» KOM?TE'DEN GEÇT? MECL?S'TE ÖNLENEB?L?R
11 2007
» ABD ESK? DI???LER? BAKANLARININ MEKTUBU
02 2007
» ERMEN? PATR??? VE ABD?DE ?FADE ÖZGÜRLÜ?Ü
26 2007
» ERMEN?STAN ?LE SINIRLARIN AÇILMASI
21 2007
» AMER?KAN KONGRES??NDEK? ERMEN? TASARILARI
19 2007
» ROBERT F?SK VE ERMEN?LER
03 2007
» OSKANYAN ?STANBUL?DA
26 2007
» SARDARABAT ZAFER? M??
31 2007
» ERMEN?STAN'DA HÜKÜMET KURMA ÇALI?MALARI
23 2007
» ERMEN?STAN SEÇ?MLER?N?N SONUÇLARI
14 2007
» ERMEN?STAN?DA PARLAMENTO SEÇ?MLER?
11 2007
» AHDAMAR K?L?SES??N?N AÇILI?INA TEPK?LER
30 2007
» HRANT D?NK TASARISI
29 2007
» HAVA DE????YOR
26 2007
» ERMEN? AR??VLER?
22 2007
» ERMEN?STAN?DA Ç?FTE VATANDA?LIK
01 2007
» ?K? TASARI B?RDEN
01 2007
» ÖNKO?ULSUZ D?PLOMAT?K ?L??K? TEKL?F? VE TÜRK BASINININ TEPK?LER?
25 2007
» NEDEN HRANT D?NK? NEDEN ??MD??
22 2007
» TEMS?LC?LER MECL?S?â??NDEK? ERMEN? TASARISI
17 2007
» SARK?SYANâ??IN GÖRÜ?LER?
25 2006
» OSKANYAN'LA MÜLAKAT (IV)
15 2006
» OSKANYANâ??LA MÜLAKAT (III)
14 2006
» OSKANYANâ??LA MÜLAKAT II
13 2006
» OSKANYANâ??LA MÜLAKAT (I)
12 2006
» OSKANYANâ??IN GÖRÜ?LER?
01 2006
» AB ?LERLEME RAPORU VE ERMEN?LER
10 2006
» ERMEN? CEPHES?NDE DE???EN B?R?EY YOK
07 2006
» HER ?EY B?TMED?
12 2006
» FRANSIZ YASA TASARISI
09 2006
» BA?KAN KOÇARYAN'IN GÖRÜ?LER?
02 2006
» ERMEN? SORUNU VE AVRUPA PARLAMENTOSU
28 2006
» ERMEN? KONFERANSINDAN B?R YIL SONRA
25 2006
» AMER?KAâ??DA GEL??MELER
11 2006
» YEDEKTEK? ENGEL
06 2006
» ERMEN?STANâ??DA SEÇ?M TELA?I
28 2006
» KAZANANLAR VE KAYBEDEN
14 2006
» ERMEN? PATR??? VE TÜRK?YE
29 2006
» ERMEN?STAN'IN TÜRK?YE'N?N SINIRLARINI TANIMASI
12 2006
» FRANSIZ MECL?S?NDEK? ERMEN? TASARISI
22 2006
» SOYKIRIMCI AYDINLARIN B?LD?R?S?
12 2006
» 24 N?SAN'IN DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?
01 2006
» YALNIZ OSMANLILAR DE??L TÜRK?YE DE SUÇLANIYOR
28 2006
» BA?KAN BUSHâ??UN 24 N?SAN MESAJI
25 2006
» ERMEN? SORUNU VE ?FADE ÖZGÜRLÜ?Ü
27 2006
» B?R KONFERANSIN ARKASINDAN
21 2006
» ERMEN?STANâ??DA DO?AL GAZIN YEN? F?YATLARI AÇIKLANDI
14 2006
» KARABAG SORUNUNDA SON GEL??MELER
24 2006
» BA?LILI?IN BEDEL? 2
18 2006
» â??M?LL?YETÇ?â?? YAPITLAR
16 2006
» YEN? B?R ENST?TÜ
02 2006
» BA?LILI?IN BEDEL?
29 2005
» HÜR DÜ?ÜNCEN?N VATANI FRANSA
22 2005
» GAZ? ÜN?VERS?TES? SEMPOZYOMU
24 2005
» ED?NBURG BELED?YES?N?N KARARI
18 2005
» AVRUPA KOM?SYONU VE ERMEN?LER
10 2005
» B?R ?LK
09 2005
» AB ?LE MÜZAKERELER?N BA?LAMA KARARI VE ERMEN?LER
06 2005
» AVRUPA PARLAMENTOSU VE ERMEN? SORUNU
29 2005
» TEMS?LC?LER MECL?S?NDEK? ERMEN? TASARILARI
16 2005
» "HAYIRLI" AMER?KAN VATANDA?LARI
14 2005
» ERMEN?STAN AR??VLER? GERÇEKTEN AÇIK MI ?
07 2005
» GUENTER LEWYâ??N?N MAKALES?
02 2005
» ERTELENEN KONFERANS
01 2005
» KARABA? SORUNU ÇÖZÜMLEN?YOR MU ? (2)
15 2005
» KARABA? SORUNU ÇÖZÜMLEN?YOR MU ?
14 2005
» AGRI DA?I VE AN?
09 2005
» TA?NAKLAR: SOYKIRIMI TANIMAK YETMEZ
08 2005
» ERMEN?STANâ??DA ANAYASA DE????KL??? (2)
02 2005
» ERMEN?STANâ??DA ANAYASA DE????KL???
01 2005
» ERMEN?LER?N SOYKIRIM ?DD?ALARI VE ?NG?LTERE
19 2005
» ERMEN?LER ?Ç?N VATANSEVER, TÜRKLER ?Ç?N VATAN HA?N?
17 2005
» KOÇARYANâ??IN YANITINDA NELER VAR ?
29 2005
» BA?KAN BUSHâ??UN MESAJI
26 2005
» POLONYA: SEMPAT?N?N SONU
25 2005
» ERDO?ANâ??IN MEKTUBUNA HENÜZ YANIT YOK
20 2005
» MR. PH?LL?PS VE KARS ANTLA?MASI
13 2005
» MESAJ VERMEK VEYA JEST YAPMAK
11 2005
» PAPA VE ERMEN?LER
07 2005
» KOM?TAS TARTI?MASI
06 2005
» ERMEN? TERÖRÜNÜN ?LK ?EH?TLER?
27 2005
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2008, 30
» Editörün Notu
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2008, 30
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2008, 29
» Editörün Notu
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2008, 29
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 27-28
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 26
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 25
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2006, Sayı 23-24
» Arşiv Belgesi: 1919 Paris Barış Konferansı'nda Ermeni Delegelerinin Konuşmaları (İngilizce Metni ve Türkçe Çevirisi)
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2006, Sayı 22
» 1919 Paris Barış Konferansı'nda Ermeni Talepleri
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2006, Sayı 22
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2006, Sayı 22
» Konferans: Bilimin Işığında Ermeni Sempozyumu, Marmara Ünversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 21 Nisan 2006
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2005 - İlkbahar 2006, Sayı 20-21
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2005 - İlkbahar 2006, Sayı 20-21
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2005, Sayı 19
» Tartışma: Yerasimosâ'un düşünceleri üzerine..
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2002, Sayı 6
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Bahar 2002, Sayı 5
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Aralık 2001 - Ocak-Şubat 2002, Sayı 4
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Eylül-Ekim-Kasım 2001, Sayı 3
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Haziran-Temmuz-Ağustos 2001, Sayı 2
» Almanya'da bir Konferans (İngilizceden Türkçe Özet)
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Mart-Nisan-Mayıs 2001, Sayı 1
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Mart-Nisan-Mayıs 2001, Sayı 1
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2002, Sayı 6
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2003, Sayı 8
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2002, Sayı 7
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Bahar 2003, Sayı 9
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2003, Sayı 10
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2003, Sayı 11
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2003 - İlkbahar 2004, Sayı 12-13
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz - Sonbahar 2004, Sayı 14-15
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2004-İlkbahar 2005, Sayı 16-17
» Olaylar ve Yorumlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2005, Sayı 18
» Önsöz
Ermeni Sorunu El Kitabı, 1
» ÖNSÖZ
Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri-I.Cilt, 3
» TÜRK?YE'N?N ERMEN?STAN, ERMEN?STAN'IN TÜRK?YE POL?T?KASI
Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri-II.Cilt, 5
********** Yazarın İngilizce Yazıları **********
» TURKEY-ARMENIA: THE POINT REACHED
21 2009
» TURKEY?S GOOD INTENTIONS AND ARMENIA
11 2008
» RECONCILIATION ATTEMPTS BETWEEN TURKEY AND ARMENIA
03 2008
» THE ARMENIAN QUESTION AND THE ATTITUDE OF THE US
23 2008
» THE SWEDISH PARLIAMENT AND THE ARMENIAN GENOCIDE ALLEGATIONS
17 2008
» PROSPECTIVE NEGOTIATIONS WITH ARMENIA
29 2008
» NEW ARMENIAN GOVERNMENT AND TURKEY
24 2008
» A NEW ERA IN ARMENIA
15 2008
» KARABAGH RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
17 2008
» ARMENIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS (3)
21 2008
» ARMENIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS (2)
19 2008
» ARMENIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS (1)
18 2008
» THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE ARMENIAN QUESTION
24 2008
» UNCONDITIONAL DIPLOMATIC RELATIONS WITH ARMENIA
23 2008
» ARMENIA IN 2007
03 2008
» ARMENIAN PARLIAMENTARY HEARINGS ON RELATIONS WITH TURKEY
24 2007
» ON SARKOZY?S VISIT TO ALGERIA
07 2007
» ELIE WIESEL AND THE ARMENIAN QUESTION
16 2007
» THE ARMENIAN CONSTITUTION AND TERRITORIAL CLAIMS AGAINST TURKEY
06 2007
» A WIND OF CHANGE
26 2007
» THE LETTER OF FORMER US SECRETARIES OF STATE
02 2007
» THE ARMENIAN PATRIARCH AND THE FREEDOM OF SPEECH IN THE US
27 2007
» THE DRAFT BILLS BROUGHT BEFORE THE US CONGRESS
24 2007
» THE OPENING OF THE TURKISH-ARMENIAN BORDER
21 2007
» ROBERT FISK AND THE ARMENIAN QUESTION
04 2007
» OSKANYAN IN ISTANBUL
26 2007
» THE HRANT DINK DRAFT RESOLUTION
29 2007
» A WIND OF CHANGE
26 2007
» THE ARMENIAN ARCHIVES
23 2007
» DUAL CITIZENSHIP IN ARMENIA
02 2007
» TWO RESOLUTIONS AT ONCE
02 2007
» THE PROPOSAL OF ESTABLISHING DIPLOMATIC RELATIONS WITH ARMENIA DEVOID OF ANY PRECONDITIONS
26 2007
» WHY HRANT DINK AND WHY NOW?
23 2007
» THE DRAFT RESOLUTION TO BE PRESENTED TO THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
18 2007
» THE VIEWS OF SARKISIAN
26 2006
» INTERVIEW WITH OSKANIAN (IV)
15 2006
» INTERVIEW WITH OSKANIAN (III)
14 2006
» INTERVIEW WITH OSKANIAN II
13 2006
» INTERVIEW WITH OSKANIAN (I)
12 2006
» THE VIEWS OF OSKANIAN
04 2006
» THE EU PROGRESS REPORT AND THE ARMENIANS
13 2006
» NOTHING NEW ON THE ARMENIAN FRONT
08 2006
» THIS IS NOT THE ENDGAME FOR THE FRENCH BILL
16 2006
» PRESIDENT KOCHARIAN'S VIEWS
03 2006
» THE ARMENIAN QUESTION AND THE EUROPEAN PARLIAMENT
29 2006
» A YEAR AFTER THE ARMENIAN CONFERENCE
25 2006
» AN OBSTACLE HELD IN SPARE
07 2006
» THE ELECTION BUZZ IN ARMENIA
28 2006
» THE WINNERS AND THE LOSER
17 2006
» ARMENIAN CATHOGIGOS AND TURKEY
29 2006
» RECOGNITION OF TURKEYâ??S BORDERS BY ARMENIA
14 2006
» THE ARMENIAN BILL PRESENTED TO THE FRENCH PARLIAMENT
23 2006
» NOT ONLY THE OTTOMANS BUT ALSO TURKEY IS BEING ACCUSED
28 2006
» PRESIDENT BUSHâ??S STATEMENT ON THE 24TH OF APRIL
26 2006
» THE ARMENIAN QUESTION AND FREEDOM OF EXPRESSION
28 2006
» IN THE WAKE OF THE â??NEW APPROACHES TO TURKO-ARMENIAN RELATIONSâ?? CONFERENCE
21 2006
» NEW ARMENIAN GAS PRICES HAVE BEEN DISCLOSED
16 2006
» THE FIRST MARTYRS OF ARMENIAN TERROR
27 2006
» LATEST DEVELOPMENTS IN KARABAGH PROBLEM
24 2006
» THE COST OF DEPENDENCE 2
19 2006
» A NEW INSTITUTE
01 2006
» THE RESOLUTION OF THE EDINBURGH MUNICIPAL COUNCIL
21 2005
» THE DECISION TO START NEGOTIATIONS WITH THE EU AND THE ARMENIANS
06 2005
» â??NATIONALISTâ?? WORKS
17 2005
» The Armenian Demands at the Paris Peace Conference of 1919
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2007, Number 11-12
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2007, Number 11-12
» Conference: Armenian Symposium in the Light of Science (21 April 2006, Marmara University)
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2006, Number 10
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2006, Number 10
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 3 - 2005, Number 9
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 2 - 2004, Number 6
» A Conference in Germany
Armenian Studies,March -April - May 2001, Issue 1
» Facts and Comments
Armenian Studies,December 2001 - January-February 2002, Issue 4
» Facts an Comments
Armenian Studies,September-October-November 2001, Issue 3
» Facts and Comments
Armenian Studies,June-July-August 2001, Issue 2
» Facts and Comments
Armenian Studies,March -April - May 2001, Issue 1
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 2 - 2005, Number 7-8
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 2 - 2003, Number 5
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2003, Number 4
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 1 - 2003, Number 3
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 1 - 2002, Number 2
» Facts and Comments
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 1 - 2002, Number 1