Anasayfaİletişim
  
English
Birsen KARACA, Prof.Dr.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi
» 24 N?SAN 1915 TAR?H?NDE NELER OLDU?** ERMEN? TAR?H?YLE ?LG?L? "ERMEN? N?NELER?N" ANLATAMADIKLARI GERÇEKLER[1]
22 2008
» ERMEN? SORUNUYLA ?LG?L? OLARAK TOPLUMSAL BELLEK OLU?TURMAK YÖNÜNDE ERMEN? K?TLE ?LET???M ARAÇLARININ OYNADI?I ROL**
02 2008
» ERMEN? ?DD?ALARINI DE?ERLEND?R?RKEN NEDEN ERMEN?CE MET?NLER? DE D?KKATE ALMALIYIZ?*
28 2007
» TOPLUMSAL BELLE??N D?NAM?KLER? VE ERMEN? K?ML???N? YEN?LEME ÇABALARINDAK? ROLÜ
15 2007
» TOPLUM, B?REY VE K?ML?K
27 2007
» DOÇ. DR. B?RSEN KARACA ?LE 'SÖZDE ERMEN? SOYKIRIMI PROJES?'NE DA?R
29 2007
» Ermeni Tarihçiler Tarafından Yazılan Kitaplarda Yapılan Tahrifatlar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2006, Sayı 22
» Ermeni Sorununda Gözden Kaçırdıklarımızın Ermeni Basınındaki İz Düşümleri
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2005, Sayı 19
» İdeoloji Olan Terörizm*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz - Sonbahar 2004, Sayı 14-15
» Ermeni Kitle İletişim Araçlarında Yaratılan Ermeni İmaj*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz - Sonbahar 2004, Sayı 14-15
» ERMEN? KÜLTÜRÜNDEK? ÜÇ TABUDAN B?R?S?:ERMEN? D?L?
Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri-III.Cilt, 7
********** Yazarın İngilizce Yazıları **********
» The Role of the Armenian Mass Media in Composing Social Memory Concerning
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 2 - 2004, Number 6
» The Armenian Image Created in The Armenian Mass Media
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 2 - 2005, Number 7-8