Anasayfaİletişim
  
English
Kamer KASIM, Doç. Dr.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
» KARABA? SORUNUNDA GEL?NEN NOKTA
05 2008
» ABD?DE BA?KAN ADAYLARININ BEL?RLENMES? SÜREC? VE ADAYLARIN PROF?L?
07 2008
» AZERBAYCAN: KAFKASYA?NIN YÜKSELEN YILDIZI
04 2008
» KARADEN?Z EKONOM?K ??B?RL??? Z?RVES?: KARADEN?Z'DE YEN? B?R DÖNEM M??
19 2007
» ERMENISTAN SEÇIMLERI
30 2007
» Türk-Ermeni Barışma Komisyonu: Kaçırılan Fırsat (İngilizceden Türkçe Özet)
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Aralık 2001 - Ocak-Şubat 2002, Sayı 4
» 2001 Yılı Kronolojisi
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Aralık 2001 - Ocak-Şubat 2002, Sayı 4
» Avustralya'da Ermeni Toplumu
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Eylül-Ekim-Kasım 2001, Sayı 3
» Kitap Tahlili: Ermenilerin Devletleşme Sınavı, Bağımsızlıktan Bugüne Ermeni Siyasi Düşünüşü
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Haziran-Temmuz-Ağustos 2001, Sayı 2
» Başlangıcından Barış Sürecine Dağlık Karabağ Çatışması (İngilizceden Türkçe Özet)
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Haziran-Temmuz-Ağustos 2001, Sayı 2
» Kitap Tahlili: Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2004-İlkbahar 2005, Sayı 16-17
» Kitap Tahlili: Unsilencing the Past - Track Two Diplomacy and Turkish-Armenian Reconciliation
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2005, Sayı 18
» Dördüncü Bölüm Ermeni Sorununun Uluslararas? ?li?liler Boyutu
Ermeni Sorunu El Kitabı, 1
» ERMEN?STAN'IN DI? POL?T?KASI: TER - PETROSYAN VE KOÇARYAN DÖNEMLER? ARASINDAK? FARKLILIKLAR VE BENZERL?KLER
Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri-II.Cilt, 5
********** Yazarın İngilizce Yazıları **********
» AZERBAIJAN: RISING STAR OF CAUCASUS
10 2008
» THE POSSIBILITY FOR COOPERATION AT THE BLACK SEA BASIN AND THE SOUTHERN CAUCASUS
04 2008
» ARMENIAN DIASPORA IN AUSTRALIA
09 2006
» TURKISH-ARMENIAN RECONCILIATION COMMISSION: MISSED OPPORTUNITY
09 2006
» ARMENIA'S FOREIGN POLICY: BASIC PARAMETERS OF TER-PETROSYAN AND KOCHARYAN ERA
09 2006
» Book Review: Unsilencing the Past: Track Two Diplomacy and Turkish Armenian Relations
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 3 - 2005, Number 9
» The Nagorno-Karabakh Conflict From its Inceotion to the Peace Process
Armenian Studies,June-July-August 2001, Issue 2
» Book Review: The Great War and the Tragedy of Anatolia
Armenian Studies,September-October-November 2001, Issue 3
» Armenian Community in Australia
Armenian Studies,September-October-November 2001, Issue 3
» Book Review: Armenian Problem in the Azerbaijani Documents 1918-1920
Armenian Studies,December 2001 - January-February 2002, Issue 4
» Chronology of 2001
Armenian Studies,December 2001 - January-February 2002, Issue 4
» Turkish Armenian Reconciliation Commission: Missed Opportunity
Armenian Studies,December 2001 - January-February 2002, Issue 4
» The Death from Epidemic Disease in 1914-1918 by Prof. Dr. Hikmet Özdemir
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 2 - 2005, Number 7-8
» Russian - Armenian Relations: A Strategic Partnership or Hegemonic Domination
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 1 - 2002, Number 2
» Armenian Foreign Policy: Basic Parameters of the Ter-Petrosian and Kocharian Era
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 1 - 2002, Number 1