Anasayfaİletişim
  
English
Şenol KANTARCI, Dr.
» TÜRK?YE-ERMEN?STAN ?L??K?LER?: ÖNCE
27 2008
» ERMEN? TASARISI ABD KONGRES? TEMS?LC?LER MECL?S?'NDEN GEÇER M??
27 2007
» Kitap Tahlili: Türkiye'de Bir Amerikalı Doktor
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Aralık 2001 - Ocak-Şubat 2002, Sayı 4
» Kitap Tahlili: 2023 Dergisi
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Bahar 2002, Sayı 5
» Van'da Ermeni İsyanı (1896-1915)
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Bahar 2002, Sayı 5
» Ermenilerce Atatürk'e Atfedilen Sözler ve Divan-ı Harb-i Örfi İle Ermeni Teröristleri Tarafından Şehit Edilenlere Atatürk'ün Gösterdiği İlgi
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Aralık 2001 - Ocak-Şubat 2002, Sayı 4
» Kitap Tahlili: Teşkilat'ın İki Silahşörü Biri Meşrutiyet'in Silahşörü Dede Yakub Cemil Diğeri Cumhuriyet'in Silahşörü Torun
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Eylül-Ekim-Kasım 2001, Sayı 3
» ABD ve Kanada'da Ermeni Diasporası: Kuruluşlar ve Faaliyetleri
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Eylül-Ekim-Kasım 2001, Sayı 3
» Ermeni Lobisi: ABD' de Ermeni Diasporasının Oluşması ve Lobi Faaliyetleri
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Mart-Nisan-Mayıs 2001, Sayı 1
» Kitap Tahlili: Sömürgecilik Tarihi I????nda Ermeni Sorunundaki Çıkar Odakları
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2002, Sayı 7
» Türkiye'ye Yönelik 1985 Yılı Ermeni Propaganda Faaliyetleri
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2002, Sayı 7
» Ağrı Dağı Eteklerinde Yitik Canlar: Iğdır Ovasının Kurbanları
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Bahar 2003, Sayı 9
» ABD-Irak Savaşları Sırasında Türk-Amerikan İlişkileri ve ABD Kongresi'nde Türkiye'ye Yönelik Ermeni Lobi Faaliyetleri
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Bahar 2003, Sayı 9
» Kitap Tahlili: Türkiye ve Maverâ-yı Kafkasya İlişkileri İçerisinde Trabzon ve Batum Konferansları ve Antlaşmaları (1917-1918)
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2003, Sayı 10
» Birinci Bölüm Tarih Boyunca Ermeni Sorunu
Ermeni Sorunu El Kitabı, 1
» ERMEN? YÖNETMEN ATOM EGOYAN'IN
Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri-I.Cilt, 3
********** Yazarın İngilizce Yazıları **********
» Armenian Lobby: The Formation of the Armenian Lobby in the United States and Lobby Activities (English Summary of the Turkish Article)
Armenian Studies,March -April - May 2001, Issue 1
» English Summaries of the Turkish Articles: The Armenian Diaspora in the USA and Canada
Armenian Studies,September-October-November 2001, Issue 3
» English Summaries of the Turkish Articles: Speeches on the Armenians Attributed to Atatürk and his help to the Victims of Armenian Terrorists and
Armenian Studies,December 2001 - January-February 2002, Issue 4
» The Lost Lives in the Outskirts of Ararat: The Victims of I?d?r Plain
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2003, Number 4