Anasayfaİletişim
  
English
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
ERAREN Uzmanı
ydeveci@iksaren.org
» ANKARA-ER?VAN ARASINDA YO?UNLA?AN GÖRÜ?MELER?N DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?
02 2008
» ERMEN?STAN?IN KAFKAS ?TT?FAKI ÖNER?S?NE YAKLA?IMI VE TÜRK?YE?N?N TAVRI
22 2008
» KAFKAS ?TT?FAKI ÖNER?S? TÜRK?YE- ERMEN?STAN ?L??K?LER?NDE YEN? B?R BA?LANGIÇ MI?
20 2008
» RUSYA'NIN GÜRCİSTAN'A MÜDAHALESİNİN ERMENiSTAN'DAKİ YANKILARI
11 2008
» İRAN-ERMENİSTAN DEMİRYOLU PROJESİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
06 2008
» TÜRK?YE?DEN B?R ADIM DAHA: ER?VAN-ANTALYA UÇAK SEFERLER?
29 2008
» TÜRK?YE-ERMEN?STAN ?L??K?LER?NDE SON GEL??MELER
23 2008
» AG?T??N KARARI 1915 OLAYLARI KONUSUNDA YEN? B?R BA?LANGIÇ OLAB?L?R M??
10 2008
» ERMEN?STAN-NATO YAKINLA?MASI
02 2008
» TÜRK?YE-ERMEN?STAN MAÇI ?K? ÜLKE ARASINDA YEN? B?R BA?LANGIÇ OLAB?L?R M??
27 2008
» ER?VAN?A ABD BÜYÜKELÇ?S? ATANMASI
25 2008
» DEMOKRATLARLA CUMHUR?YETÇ?LER?N GÜNDEM?NDE 1915 OLAYLARI
23 2008
» 1915 OLAYLARI VE BULGAR?STAN
30 2008
» ?SKOÇYA?DAK? ERMEN? LOB?S? VE PROTESTAN K?L?SES?N?N TUTUMU
28 2008
» WASHINGTON-ER?VAN ARASINDA YEN? BÜYÜKELÇ? KR?Z?
16 2008
» FREEDOM HOUSE?UN (ÖZGÜRLÜK EV?) BASIN ÖZGÜRLÜ?Ü RAPORUNDA ERMEN?STAN
08 2008
» ABD TERÖR?ZM RAPORU VE ERMEN?STAN
06 2008
» OBAMA?NIN AÇIKLAMALARININ DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?
02 2008
» AVRUPA PARLAMENTOSUNDA TÜRK-ERMEN? ?L??K?LER?
25 2008
» SOYKIRIM ?DD?ALARININ 93. YILDÖNÜMÜ ETK?NL?KLER?
21 2008
» ?SRA?L PARLAMENTOSU VE 1915 OLAYLARI
28 2008
» ERMEN?STAN'DA SEÇ?M SONRASI GEL??MELER
03 2008
» AHMED?NECAT?IN ERMEN?STAN Z?YARET?
25 2007
» ABD KONGRES? ve H.RES.106 NOLU KARAR TASARISI
09 2007
» KE? TOPLANTISININ DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?
25 2007
» 24 N?SAN ve ERMEN?LER
01 2007
» SARKOZY DE ROYAL DE ERMEN? ?SOYKIRIMI? ?NKÂRI YASA TASARISI ?Ç?N GARANT? VER?YORLAR
26 2007
» ?IRKÇILIK VE YABANCI DÜ?MANLI?IYLA MÜCADELE ÇERÇEVE KARARI? ONAYLANDI
25 2007
» KOÇARYAN'IN MISIR Z?YARET?
18 2007
» AR??V BELGELER?YLE ERMEN? FAAL?YETLER? 1914-1918
13 2007
» IRKÇILIK VE YABANCI DÜ?MANLI?IYLA MÜCADELE ÇERÇEVE KARARI
10 2007
» AHDAMAR MI? - SINIR MI?
27 2007
» ERC?YES ÜN?VERS?TES?N?N YAYINLADI?I ?HO?GÖRÜ TOPLUMUNDA ERMEN?LER? ADLI K?TAP ÇIKTI
19 2007
» ERMEN?STAN'DA SEÇ?M ÖNCES? GERG?NL?K SÜRÜYOR
19 2007
» ERMEN? PROPAGANDA ARACI OLARAK S?NEMA
26 2006
» DA?LIK KARABA?'DA REFERANDUM
18 2006
» UKRAYNA PARLAMENTOSU'NUN SOYKIRIM KARARI VE RUSYA
05 2006
» KOÇARYAN'IN GÜNEY KIBRIS Z?YARET?N?N DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?
24 2006
» FAT?H GENCER'?N 'ERMEN? SOYKIRIM TEZ?N?N OLU?UM SÜREC?NDE AMER?KAN YAKIN DO?U YARDIM KOM?TES?' KONULU K?TABI ÇIKTI
09 2006
» HOLLANDA VE ?FADE ÖZGÜRLÜ?Ü
11 2006
» KARABA? Y?NE ÇÖZÜMSÜZ
08 2006
» ERMEN?STAN'DA 27 KASIM REFERANDUMU VE SONUÇLARI
21 2005
» ERMEN?STAN VE GÜRC?STAN ?ZLEN?MLER?
01 2005
» PETROSYAN MUHALEFETLE B?RLE?MEYE HAZIRLANIYOR
20 2005
» ERMEN?STAN S?LAHLANDIRILIYOR MU?
06 2005
» SÖZDE ERMEN? SOYKIRIMININ 90. YILDÖNÜMÜNÜN ALMANYA VE ERMEN?STAN'DAK? YANKILARI
17 2005
» ERMEN?STAN'IN SÖZDE SOYKIRIMA YÖNEL?K BEKLENT?LER? GÖLGES?NDE 2004 ?LERLEME RAPORU
11 2005
» KAD?FE DEVR?M SENARYOSUNDA SIRADAK??
22 2004
» En Son Çıkan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2008, 30
» Kitap Tahlili: Ermeni İddiaları Karşısında Türkiye'nin Birikimi
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2008, 30
» En Son Çıkan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2008, 29
» OSMANLI DEVLETİ’NDE KATOLİK ERMENİLER SİVASLI MİHİTAR VE MİHİTARİSTLER (1676-1749)
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2008, 29
» XIX. YÜZYILDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞU VE BÜYÜK DEVLETLERİN POLİTİKALARI
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2008, 29
» En Son Ç?kan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 27-28
» SÖYLE??: Prof. Dr. Nur?en Maz?c? ile Ermeni Sorununun Tarihsel Geli?imi ve Günümüzdeki Yans?malar? Hakk?nda Bir Röportaj
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 27-28
» En Son Ç?kan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 26
» Kitap Tahlili: Prof. Dr. Hikmet Özdemir: Üç Jöntürk'ün Ölümü, Talat-Cemal-Enver
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 26
» Söyle?i: Türk Tarih Kurumu?ndan Prof. Dr. Kemal Çiçek ?le Ermeni Sorunu Ve Çözüm Yollar? Üzerine Konu?tuk
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 26
» Ermeni Edebiyat?nda Sürgün ve Göç Temas?: Ça?da? Bat? Ermeni Edebiyat? Örne?i
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 26
» En Son Ç?kan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 25
» K?TAP TAHL?L?: Dr. Ahmet AKTER: Tehcir Öncesi Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Göçü (1834-1915)
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 25
» K?TAP TAHL?L?: Dr. Erdal ?LTER: Büyük ?hanet: Ermeni Kilisesi ve Terör -Tarihi Seyir-
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2007, Sayı 25
» En Son Çıkan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2006, Sayı 23-24
» Kitap Tahlili: Doç. Dr. Birsen KARACA: Sözde Ermeni Soykırımı Projesi: Toplumsal Bellek ve Sinema
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2006, Sayı 23-24
» Ermenistan'ın Demografik Yapısı ve Ermenistan'da Azınlıklar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,2006, Sayı 23-24
» En Son Çıkan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2006, Sayı 22
» Kitap Tahlili: Prof. Dr. Yavuz ERCAN: Toplu Eserler I: Ermenilerle İlgili Araştırmalar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2006, Sayı 22
» En Son Çıkan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2005 - İlkbahar 2006, Sayı 20-21
» Kitap Tahlili: Ermeni Soykırımı İddiaları: Yanlış Hesap Talat'dan ve Tehcir'den Dönünce
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2005 - İlkbahar 2006, Sayı 20-21
» Konferans: Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS), Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, 20-22 Nisan 2006
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2005 - İlkbahar 2006, Sayı 20-21
» Konferans: "Ermeni Sorunu Gerçeği" Konferansı Bilgi Üniversitesi, Bağımsız Toplumsal Hareket Derneği, 15 Nisan 2006
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2005 - İlkbahar 2006, Sayı 20-21
» Kitap Tahlili: Türkiye'de Sosyalist Ermenilerin Silahlanma Faaliyetleri ve Milli Mücadele'de Ermeniler (Dr. Erdal İlter)
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2005, Sayı 19
» Konferans:
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2005, Sayı 19
» Konferans:
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2005, Sayı 19
» Konferans: Türk-Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu - 23-25 Kasım 2005, Ankara, Gazi Üniversitesi
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Sonbahar 2005, Sayı 19
» Kitap Tahlili: ERMENİLER: SÜRGÜN ve GÖÇ
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2003 - İlkbahar 2004, Sayı 12-13
» Bir Başka Açıdan Ermenilerde Din
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz - Sonbahar 2004, Sayı 14-15
» Son Çıkan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Kış 2004-İlkbahar 2005, Sayı 16-17
» Son Çıkan Kitaplar
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2005, Sayı 18
» Kitap Tahlili: Ermeni Meselesi 1774-2005
ERMENİ ARAŞTIRMALARI,Yaz 2005, Sayı 18
********** Yazarın İngilizce Yazıları **********
» Book Review: Prof. Dr. Yavuz ERCAN: Toplu Eserler: I Ermenilerle ?lgili Ara?t?rmalar (Collected Publications I: Researches on Armenians)
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2007, Number 11-12
» Conference: Turkish Historical Society, XV. Turkish History Congress, 11-15 September 2006
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2007, Number 11-12
» Recent Publications
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2006, Number 10
» Book Review: Mustafa Çal?k(ed.): The Armenian Genocide Allegations: When Improper Calculation Returned from Talat and Relocation
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2006, Number 10
» Conference: I. International Social Research Symposium (EUSAS): The Art of Coexistence in the Ottoman Empire: The Example of Turkish-Armenian Relations (20-22 April 2006, Erciyes University)
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2006, Number 10
» Conference on the Reality of the Armenian Question (15 April 2006, Bilgi University)
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 4 - 2006, Number 10
» Conference: International Symposium on the Development of Turkish-Armenian Relations and the Events of 1915 (23-25 November 2005, Gazi University)
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 3 - 2005, Number 9
» Book Review
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 2 - 2004, Number 6
» RECENT BOOKS
Review of ARMENIAN STUDIES,Volume 2 - 2005, Number 7-8